Inflacja znów poniżej 2 proc.

Inflacja znów poniżej 2 proc.
Fot. Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w styczniu do 1,9% r/r wobec 2,1% w grudniu ub. r., kształtując się zgodnie z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu.

#CréditAgricole: w kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej #inflacja #GUS #ceny

Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji.

Czytaj także: Inflacja spowolniła do 1,9 proc. rdr w styczniu. Najbardziej podrożały żywność, napoje i wyroby tytoniowe >>>

Jednocześnie opublikowana w tym roku struktura inflacji w styczniu obejmuje mniej kategorii niż rok temu, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Niższa dynamika cen żywności obniżyła inflację

Szacujemy, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji (o ok. 0,1 pp.) była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (ok. 4,9% r/r w styczniu wobec 5,4% w grudniu). Uważamy, że obniżenie rocznego tempa wzrostu cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane m.in. w kategoriach „oleje i tłuszcze”, „mięso”, „mleko, sery, jaja”, „owoce”, „warzywa” oraz „cukier”. Do spadku inflacji przyczyniła się również najprawdopodobniej niższa dynamika cen nośników energii związana z efektami wysokiej bazy sprzed roku (por. MAKROpuls z 13.02.2017). Szacujemy, że w styczniu roczna dynamika cen paliw pozostała na poziomie zbliżonym do grudniowego. Uważamy, że w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 1,0% r/r w styczniu wobec 0,9% w grudniu.

Ceny będą rosnąć coraz wolniej

W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obserwowany w ostatnich tygodniach silny spadek cen ropy naftowej na światowym rynku. Od 25 stycznia br. cena ropy Brent obniżyła się o ok. 13% do nieznacznie poniżej 62 USD za baryłkę powracając do poziomu z listopada ub. r. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r.

Dzisiejsze dane o styczniowej inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.