Inflacja CPI wyniesie 4,5 proc., wzrost PKB 4,7 proc. w 2022 roku; ankieta NBP sprzed podwyżki stóp procentowych

Inflacja CPI wyniesie 4,5 proc., wzrost PKB 4,7 proc. w 2022 roku; ankieta NBP sprzed podwyżki stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com/msnobody
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne w okresie tuż przed nieoczekiwaną podwyżką stóp proc. przez RPP spodziewały się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2022 roku 4,5 proc. Ekonomiści oczekiwali w 2022 r. wzrostu PKB Polski o 4,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie ok. 0,6 proc.

W poprzedniej rundzie prognostycznej ze stycznia ankietowani przez bank centralny ekonomiści prognozowali CPI w 2022 r. na poziomie 3,4 proc., a tempo wzrostu PKB na poziomie 4,6 proc.

Jesienna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. trwała od 20 września do 4 października, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnim dniu badania. W badaniu uczestniczyło 19 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.

RPP nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe w dn. 6 października, referencyjną o 40 pb do 0,50 proc.

Scenariusze centralne prognoz inflacji CPI na najbliższe trzy lata

Scenariusze centralne prognoz inflacji CPI na najbliższe trzy lata wynoszą wg ankiety: 4,7 proc. dla 2021 r., 4,5 proc. dla 2022 r. i 3,4 proc. dla 2023 r.

„Eksperci nie mają wątpliwości, że w 2021 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.), a prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji powyżej tej granicy w 2022 r. jest również dominujące (80 proc.). W przypadku prognoz na 2023 r. prawdopodobieństwo to (48 proc.), jest wyższe niż prawdopodobieństwo kształtowania się inflacji w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP, tj. 1,5-3,5 proc. (42 proc.). W bieżącej rundzie ankiety prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. we wszystkich horyzontach osiąga swoje historyczne maksimum, podobnie zresztą jak same prognozy centralne” – napisano.

Czytaj także: NBP wejdzie w cykl podwyżek stóp procentowych? Prognozy ekonomistów >>>

W bieżącym roku według ankiety NBP można się spodziewać inflacji z przedziału 4,5-5,0 proc. (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). W kolejnych latach typowe scenariusze zawierają się w przedziałach: 3,7-5,1 proc. dla 2022 r. i 2,5-4,3 proc. dla 2023 r.

Prognozy tempa wzrostu PKB

Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w 2021 r. tempo to wyniesie 5,1 proc. (scenariusz centralny), a typowe scenariusze brane przez ekspertów pod uwagę zawierają się między 4,6-5,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa).

Prognoza centralna na 2022 r. to 4,7 proc., a typowe scenariusze zawierają się między 3,7 proc. a 5,5 proc.

Z kolei dla 2023 r. scenariusz centralny jest równy 4,1 proc., a wartości z przedziału typowych scenariuszy (2,9-5,2 proc.) mają zbliżone prawdopodobieństwa.

Eksperci przed podwyżkami stóp proc. byli zgodni, że w 2021 r. stopa referencyjna NBP będzie bardzo bliska bieżącego poziomu (scenariusz centralny to 0,11 proc., a granice 50-procentowego przedziału to 0,10 proc. i 0,16 proc.).

Czytaj także: Łukasz Hardt z RPP: stopa referencyjna powinna wzrosnąć do 1,5 proc. >>>

Prognoza centralna na 2022 r. to 0,62 proc., a typowe scenariusze zawierają się między 0,32 proc. a 1,06 proc. Scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP na 2023 r., tj. 1,22 proc., nie jest dobrze zarysowany (granice 50-procentowego przedziału to 0,63 proc. i 1,84 proc.).

Zgodnie z raportem, przewidywana jest aprecjacja złotego, którego kurs względem euro w 2021 r. wyniesie odpowiednio, ok. 4,55, ok. 4,50 w 2022 r. i 4,42 w 2023 r.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce powinna, zdaniem ekspertów, wynieść 6,0 proc. w 2021 r., a następnie obniżyć się do 5,6 proc. w 2022 r. i 5,3 proc. w 2023 r.

Z kolei stopa wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto powinna wynieść 8,0 proc. w 2021 r., 7,1 proc. w 2022 r. i 6,6 proc. w 2023 r. 

Źródło: PAP BIZNES