Inflacja bazowa po raz pierwszy w historii powyżej 10 proc.; najnowsze dane NBP za wrzesień

Inflacja bazowa po raz pierwszy w historii powyżej 10 proc.; najnowsze dane NBP za wrzesień
Fot. stock.adobe.com/shake_pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,7% we wrześniu 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 9,9% r/r w sierpniu 2022 r., podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy wyniósł 10,7% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu br. 17,8% w ujęciu rocznym wobec 16,7% w sierpniu.

Czytaj także: Sławomir Dudek: powrót do niskiej inflacji będzie bolesny >>>

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,6% we wrześniu wobec 12,6% w sierpniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12,9% we wrześniu wobec 12,3% w sierpniu.

Inflacja CPI wyniósł 17,2 proc. rdr we wrześniu

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 17,2% r/r we wrześniu 2022 r. wobec 16,1% r/r w sierpniu.

„Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – wyjaśnia bank centralny.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podano także.

Źródło: ISBnews