Indeks nieruchomości – budownictwo na stabilnym poziomie

Indeks nieruchomości – budownictwo na stabilnym poziomie
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od ubiegłego roku Heritage Real Estate - Think Tank podaje co kwartał indeks koniunktury na rynku nieruchomości - HRE Index. Jego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości

#CenyMieszkań w Polsce rosną wolniej niż średni wzrost w całej Unii Europejskiej #HREIndex @HeritagePolska

HRE Index składa się z czterech subindeksów,  które decydują o stabilności rynku nieruchomości. Dotyczą one cen nieruchomości, rynku kredytowego, gospodarstw domowych  oraz sektora budownictwa.

HRE Index w II kwartale 2018 roku wyniósł 0,598 i był nieznacznie wyższy niż w I kw. 2018 roku – o 0,7 pkt. proc., oraz o 2,6 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskazuje to na kontynuację wzrostowego trendu zapoczątkowanego w I kw. 2014 roku. Indeks wciąż znajduje się na bezpiecznym poziomie, co  świadczy o tym, że na razie nie ma zagrożeń dotyczących narastania nierównowag na rynku nieruchomości.

Nieznaczny spadek subindeksu cen nieruchomości w II kwartale tego roku wynikał ze spadku realnej dynamiki wzrostu cen, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Ceny wciąż rosną, ale wolniej niż w poprzednich kwartałach.

Subindeks sektora bankowego był w końcu II kwartału nieznacznie wyższy niż kwartał wcześniej. Oznacza to, że wyhamowany został trend spadkowy z poprzednich kwartałów. Wzrost tego subindeksu wynikał  ze wzrostu  nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Nieznacznie spadł  subindeks gospodarstw domowych, na co  największy wpływ miała zmienna obrazująca relację realnych cen mieszkań na rynku pierwotnym do wysokości realnych wynagrodzeń. Wzrost  cen mieszkań na rynku pierwotnym był wolniejszy od dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niska jest też relacja poziomu zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych do aktywów finansowych konsumentów.

O ile wysokie ceny na rynku nieruchomości mogą wskazywać na ryzyko powstawania bańki spekulacyjnej, to dobra sytuacja finansowa konsumentów ryzyko to łagodzi. Rosnące ceny mieszkań są także czynnikiem ograniczającym popyt i liczbę zawieranych transakcji kupna-sprzedaży.

Subindeks sektora budownictwa odnotował w końcu II kwartału najwyższą wartość od I kwartału 2007 roku. Świadczy to o bardzo wysokiej koniunkturze na rynku budowlanym, determinowanej przede wszystkim wysoką podażą mieszkań.

Eksperci HRE przeanalizowali zmiany cen mieszkań w Polsce i Europie. Ceny w Polsce rosną wolniej niż w Europie Środkowej (w Grupie Wyszehradzkiej), a także w Europie Zachodniej z wyjątkiem Francji oraz wolniej niż średni wzrost w całej Unii Europejskiej.