Ile zarabia w Polsce tester oprogramowania?

Ile zarabia w Polsce tester oprogramowania?
Fot. stock.adobe.com/Gorodenkoff
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych testerów oprogramowania wyniosła 5 400 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 4 210 PLN do 7 081 PLN brutto.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 510 osób pracujących na stanowisku testera oprogramowania, z czego 70% stanowili mężczyźni. 86% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 82% ma wykształcenie wyższe, 62% pracuje w wielkich lub dużych firmach.

Wynagrodzenia całkowite
testerów oprogramowania w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W tabeli poniżej prezentujemy, jak kształtowały się wynagrodzenia testerów oprogramowania w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Większe zróżnicowanie zarobków wystąpiło w firmach z kapitałem zagranicznym. W tym przypadku im większa organizacja tym wyższe wynagrodzenie. Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły więcej. Największa różnica wystąpiła w wielkich przedsiębiorstwach, testerzy oprogramowania zarabiali tam o ponad 50% więcej niż w firmach polskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych testerów oprogramowania
w firmach o różnym typie kapitału i różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość zatrudnieniaprzewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)
małe przedsiębiorstwo (10 – 49)4 2105 500
średnie przedsiębiorstwo (50 – 249)4 2106 220
duże przedsiębiorstwo (250 – 999)5 0816 400
wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)4 4006 850

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

 

W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali testerzy oprogramowania pracujący w branży usług finansowych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
testerów oprogramowania w różnych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W 2018 roku zarobki testerów oprogramowania we Wrocławiu i Krakowie były wyższe niż w Warszawie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
testerów oprogramowania w wybranych miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

 

Źródło: Sedlak and Sedlak