Ile TFI i domy maklerskie zarobiły w trzech kwartałach 2020 roku? KNF podała dane

Ile TFI i domy maklerskie zarobiły w trzech kwartałach 2020 roku? KNF podała dane
Fot. stock.adobe.com/andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 589,31 mln zł w I-III kw. 2020 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 708,41 mln zł. Zysk netto domów maklerskich wyniósł 479,83 mln zł w I-III kw. 2020 r.

Przychody ogółem TFI wyniosły 2 472,13 mln zł wobec 2 676,52 mln zł w I-III kw. 2019 r., w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio 2 353,65 mln zł wobec 2 552,73 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 1 732,89 mln zł wobec 1 796,38 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Za funduszami inwestycyjnymi pół roku dobrej sprzedaży, ponownie 2,5 mld zł netto >>>

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 363,32 mld zł na koniec III kw. br. (wobec 373,33 mld zł rok wcześniej), w tym 307,45 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 319,17 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 55,86 mld zł wobec 54,16 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 1 949,68 mln zł wobec 2 044,84 mln zł na koniec września 2019 r.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 479,83 mln zł

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 479,83 mln zł w I-III kw. 2020 r., podała także KNF. Rok wcześniej wypracowana strata netto wyniosła 4,41 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 572,06 mln zł wobec 14,15 mln zł rok straty rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 369,34 mln zł, zaś rok wcześniej było to 293,58 mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 631,22 mln zł w I-III kw. br. wobec 544,66 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Domy maklerskie wypracowały 396 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. >>>

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 85,79 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 5,76 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 66,45 mld zł i 6,65 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 8,76 mld zł na koniec IIII kw. 2020 r. wobec 6,76 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 26% wobec 22,09% rok wcześniej (jego minimalny poziom to 4,5%).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 26,24% wobec 22,29% rok wcześniej (jego minimalny poziom to 8%).

Źródło: isbnew