III Kongres Pośrednictwa Finansowego

III Kongres Pośrednictwa Finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jaka jest dziś kondycja i przyszłość rynku pośrednictwa finansowego w Polsce? Zmiany w regulacjach dotyczących sektora spowodowały, że to pytanie jest w tym roku szczególnie aktualne.

Otwierając Konferencję Andrzej Roter, prezes zarządu KPF, zwrócił uwagę, że rynek firm pośrednictwa finansowego jest w naszym kraju dojrzały. Wręczono nagrody – „Laur Pośredników Finansowych”. Firmy i banki startowały w czterech grupach w tym: „bank kredyty hipoteczne” i „bank kredyty gotówkowe”. W pierwszej grupie, pierwsze miejsce zajął Bank Zachodni WBK S.A., a kolejne PKO Bank Polski S.A. i Bank Pekao S.A. W kolejnej kategorii były to banki: Nest Bank S.A., Alior Bank S.A. i TF Bank S.A. Jest to już druga edycja konkursu.

W części merytorycznej kongresu dyskutowano między innymi o rynku finansowym w Polsce. Przedstawiono otoczenie rynkowe oraz makroekonomiczne sektora pośrednictwa finansowego oraz wpływ polityki gospodarczej na rozwój rynku consumer finance i branży pośrednictwa finansowego.

Debatę prowadził dr Janusz Grobicki, zastępca redaktora naczelnego „Miesięcznika Finansowego BANK”, ekspert Centrum im. Adama Smitha. Uczestniczył w niej dr hab. Andrzej Rzońca, przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Komentarze eksperckie przedstawili: prof. Dariusz Filar, ekonomista i emerytowany profesor UG, dr Jarosław Janecki, główny ekonomista w Societe Generale Corporate & Investment Banking Polska, Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP oraz Artur Nowak-Gocławski, przewodniczący Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ANG Spółdzielnia i Adrian Jarosz, prezes zarządu Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Expander Advisors Sp. z o.o.

Prof. Andrzej Rzońca sądzi, że w 2018 r. raczej nie będzie wzrostu stóp procentowych, jednak Polska nie będzie już liderem wzrostu gospodarczego w regionie. W minionych latach polska gospodarka była stabilna, jednak w przypadku kolejnych kryzysów gospodarczych silniej odczujemy ich skutki. Polska nie wykorzystuje bowiem właściwie okresów prosperity. Starzejące się społeczeństwo uderzy w rynek innowacji. Starsze osoby są z reguły mniej skłonne inwestować w innowacje. Rośnie opresyjność systemu podatkowego, co dotyka zwłaszcza firmy średnie.

W trakcie dyskusji panelowej rozmawiano między innymi o tym, że głównym czynnikiem wzrostu jest popyt wewnętrzny. Ostrzegano, że narasta presja inflacyjna, presja na wzrost wynagrodzeń przy ograniczonym wzroście wydajności. Nawet niewielka podwyżka stóp procentowych może stanowić problem społeczny. Norbert Jeziolowicz zwrócił uwagę, że na świecie nie ma stabilności politycznej. Dlatego ostrożnie trzeba podchodzić do przewidywania przyszłości w dłuższej perspektywie. Wspomniano, że nowe technologie, w tym te wykorzystujące sztuczną inteligencję, mogą stać się dużą konkurencją dla firm pośrednictwa finansowego. Tylko utrzymanie kontaktu z klientami zagwarantuje pośrednikom stabilność w niestabilnych czasach. Prof. Rzońca przekonywał, że robotyzacja gospodarki wcale nie musi powodować ograniczenia liczby miejsc pracy.

W kolejnej części rozmawiano o tendencjach na rynku kredytowym i o wpływie nowych regulacji na sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. Mówił o tym w swoim wystąpieniu „Tendencje na rynku kredytowym i pożyczkowym – kontekst dla perspektyw rozwoju rynku pośrednictwa finansowego w Polsce” Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu BIK S.A. Jak wynika z danych BIK, najbardziej szkodową grupą klientów są ludzie młodzi w wieku około 20 lat. Jeśli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów, to obecnie są to kredyty mieszkaniowe.

W dyskusji o bieżących zagadnienia prawnych, odnoszących się do sektora pośrednictwa finansowego oraz o innych regulacjach dotyczących sektora consumer finance, a także o szansach i zagrożeniach związanych z PSD2 uczestniczyli: Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, Agnieszka Wachnicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego, Mirosława Szakun, radca prawny, doradca KPF, mec. Karolina Gałęzowska (w zastępstwie dr. Arwida Mednisa z Uniwersytetu Warszawskiego), Piotr Oniszczuk, prezes zarządu Unilink Cash Sp. z o.o., Adam Buczel, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego Open Finance S.A. i Home Broker S.A. Dyskusję moderował Marcin Czugan, wiceprezes zarządu KPF. We wprowadzeniu do dyskusji mówił między innymi o wątpliwościach związanych ze statusem agenta (np. jego dostępu do tajemnicy bankowej). A także o potrzebie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim oraz o projekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Wspomniał też zapisach związanych z tzw. małą instytucją płatniczą. Jak stwierdziła Agnieszka Wachnicka, każdy podmiot będzie mógł wpisać się na przykład do odpowiedniego rejestru i pokazywać to klientom, co wcale nie znaczy, że równocześnie będzie spełniał wszystkie wymagania. Według Jerzego Bańki najważniejsza jest współpraca pomiędzy instytucjami. To powinno zapewnić rzeczywistą ochronę konsumentów. Tego nie da się zadekretować. Jak dodał, jest tu duży postęp. Rozmawiano też o możliwym przeglądzie przez UE przepisów dyrektywy dotyczącej kredytu konsumenckiego. Adam Buczel zwrócił uwagę na brak czasu na dobre wdrożenie ustawy. Trzeba było wdrożyć na przykład nowe systemy wynagradzania sprzedawców itp. Rozmawiano też o definicji tzw. powiązanego pośrednika kredytowego i o problemach, jakie się z tym wiążą. W części dotyczącej wprowadzenia przepisów RODO wymieniono problemy, jakie się z tym wiążą dla sektora finansowego. Na przykład o minimalizacji zbieranych danych osobowych. W podsumowaniu dyskusji padło pytanie o to, czy mówić klientom o możliwości sprzedaży nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przez nich samych.

W tej edycji Kongresu zaplanowano też dyskusje o tym, jaki czynnik: technologia, klient czy produkt rozstrzygną o przyszłym modelu biznesowym pośrednika? Również o ocenie jakości praktyk pośrednictwa finansowego w Polsce (w percepcji głównych interesariuszy).

Bohdan Szafrański