Idea Bank zwolni do 750 pracowników do końca roku

Idea Bank zwolni do 750 pracowników do końca roku
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwolnienia grupowe w Idea Banku zostaną przeprowadzone od czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 750 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzy rezerwę, podał bank.

.@IdeaBankSA szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł #IdeaBank

Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz przyjął regulamin zwolnień grupowych.

Czytaj także: Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze >>>

„Regulamin określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz informacje o programie pomocy zwalnianym pracownikom” – czytamy w komunikacie.

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku, podano także.

Proces restrukturyzacji

19 czerwca Idea Bank poinformował, że rozpoczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe – maksymalnie 750 osób. Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

Czytaj także: Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację. Będą zwolnienia grupowe >>>

Reakcja rynku finansowego na działania restrukturyzacyjne Idea Banku potwierdza, że jest zrozumienie dla podejmowanych decyzji, uważa prezes banku Jerzy Pruski.

„Wprowadzane zmiany są trudne, jednak bez nich racjonalna rozmowa o przyszłości Idea Bank byłaby obecnie praktycznie niemożliwa. […] Sposób, w jaki rynek finansowy reaguje na nasze ostatnie decyzje potwierdza, że jest zrozumienie dla podejmowanych działań” – powiedział Pruski, cytowany w komunikacie.

 

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Idea Bank rozpoczął już w czerwcu wdrażanie zwolnień grupowych, które do końca roku mają objąć do 750 pracowników. Każda zwalniania osoba, bez względu na formę prawną dotychczasowej współpracy z Idea Bank, może liczyć na objęcie programem outplacement, którego celem jest pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Roczne oszczędności wynikające z ograniczenia liczby pracowników szacuje się na około 50 mln zł. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Jerzy Pruski: reakcja rynku potwierdza, że jest zrozumienie dla naszych działań restrukturyzacyjnych >>>

Przyjęty regulamin zwolnień określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników, kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom, podkreślono w materiale.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews