Idea Bank nie przystąpi do rozmów ugodowych na temat GetBacku

Idea Bank nie przystąpi do rozmów ugodowych na temat GetBacku
Źródło: Idea Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Idea Money S.A. - spółki zależnej Idea Banku - dotarło wezwanie pełnomocników DNLD L.P. z siedzibą na Jersey (będącej spółką dominującą wobec DNLD Holdings S.à.r.l. - większościowego akcjonariusza GetBack S.A.) do rozpoczęcia rozmów ugodowych zmierzających do zaspokojenia "bliżej nieokreślonej szkody DNLD L.P. wynikającej z zawartej w dniu 15 marca 2016 roku pomiędzy Emest Investment sp. z o.o. i Idea Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dawniej: Getin International S.a.r.l) umowy sprzedaży wszystkich akcji GetBack S.A.".

#IdeaBank #jednoznacznie odcina się od prób wciągnięcia go w odpowiedzialność za doprowadzenie do zagrożenia upadłością #GetBack S.A." @IdeaBankSA

Idea Money S.A. jest następcą prawnym Idea Investment S.a.r.l. po dokonaniu połączenia transgranicznego obu spółek, podał Idea Bank.

„Bank nie zamierza podejmować jakichkolwiek rozmów z DNLD L.P., nie znajdując podstaw do rzekomej odpowiedzialności banku z tytułu umowy sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Ideab Bank stwierdza, że DNLD L.P. nie wskazał na jakiekolwiek podstawy prawne, czy też umowne odpowiedzialności banku, nie podał też, jaką dokładnie szkodę miałby rzekomo ponieść.

Nabywanie portfeli wierzytelności po zawyżonej wartości

Bank stwierdza, że DNDL L.P. insynuuje jedynie, że „praprzyczyny nieprawidłowości skutkujące przedstawieniem licznych zarzutów członkom poprzedniego zarządu GetBack musiały już występować na etapie zawierania umowy sprzedaży”, tj. nabywanie portfeli wierzytelności po zawyżonej wartości oraz sztuczne zwiększanie ich wartości, oraz że „występuje wysoce uzasadnione prawdopodobieństwo, że w toku negocjacji umowy sprzedaży zarówno Idea Investment, jak i Idea Bank, posiadały wiedzę (…), że sytuacja GetBack była znacznie mniej optymistyczna, niż przedstawiona oficjalnie DNLD”, podano dalej.

„Bank traktuje te stwierdzenia jako insynuacje i próbę przypisania mu współodpowiedzialności za obecną sytuację GetBack S.A., za którą w istocie odpowiedzialny jest zarząd tej spółki oraz jej organy nadzoru. Zgodnie z wiedzą banku, w momencie sprzedaży GetBack S.A. był w dobrej sytuacji finansowej i miał dobre perspektywy rozwoju. Portfele wierzytelności były przedmiotem analizy przez DNDL L.P. przed zawarciem transakcji w oparciu o dane przekazane przez stronę sprzedającą, a DNDL L.P. nigdy wcześniej nie kwestionował ich wartości. Według publicznie dostępnych informacji, kryzys w GetBack S.A. został wywołany przez działania zarządu GetBack S.A. po sprzedaży akcji” – napisano w komunikacie.

„Tym samym bank jednoznacznie odcina się od prób wciągnięcia go w odpowiedzialność za doprowadzenie do zagrożenia upadłością GetBack S.A.” – podsumowano.

Bank zapowiedział też, że za pośrednictwem raportów bieżących będzie informował o dalszych ewentualnych zmianach zachodzących w powyższej sprawie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Źródło: ISBnews