Horyzonty Bankowości 2019. Czy nadchodzi czas egoistów?

Horyzonty Bankowości 2019. Czy nadchodzi czas egoistów?
Forum BankTech na Horyzontach Bankowości 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najmłodsze pokolenie klientów banków cechuje się egoizmem i konsumpcyjnym podejściem do życia. Tradycyjne wartości, jak skłonność do oszczędzania i optymalne zagospodarowanie posiadanych dóbr, wyróżniają raczej emerytów. Taki mało optymistyczny wniosek płynie z raportu zatytułowanego "2030. Marzenia klientów, klienci marzeń", przygotowanego przez Laboratorium Przyszłości First Data Polska.

Najmłodsze pokolenie klientów banków cechuje się egoizmem i konsumpcyjnym podejściem do życia. Skłonność do oszczędzania i optymalne zagospodarowanie posiadanych dóbr wyróżniają raczej emerytów #HoryzontyBANKowości #BankTech #NajbliżejFinansów @FirstData

Prezentacja opracowania ukazującego najpopularniejsze postawy i zachowania klientów instytucji finansowych w poszczególnych grupach wiekowych zapoczątkowała obrady forum BankTech, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Klient mój Pan?” Przedstawiciele First Data Polska, Wojciech Małaszewicz i Erwin Ziarkiewicz, wymienili najbardziej charakterystyczne postawy wobec gospodarowania swoim majątkiem, pozyskiwania zarobków i oszczędzania we współczesnym świecie.

Life hacking

Jedną z nich jest life hacking, który w znacznej mierze określić można jako pasożytniczy tryb życia. Osoby reprezentujące tę postawę stawiają na dochód pasywny, który w istocie sprowadza się raczej do życia opartego na instrumentach pomocy społecznej aniżeli przychodach rentierskich. Hasło przewodnie life hackera brzmi: uzyskać jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem.

Idea YOLO

Nieco inaczej żyją zwolennicy idei YOLO (you live only once). Osoby reprezentujące tę hierarchię wartości stawiają przede wszystkim na intensywną konsumpcję i używanie życia w sensie dosłownym. Postawą przeciwstawną do YOLO jest minimalizm konsumpcyjny, który jednakże nie zdobywa popularności wśród millennialsów. Wyjątkiem w tym przypadku są jedynie osoby kierujące się filozofią ekologiczną, którzy z tego powodu ograniczają swoje zakupy, a także altruiści, wychodzący z założenia, iż każda forma egoizmu jest zasadniczo zła. Domeną starszych klientów jest również akumulacja kapitału i gromadzenie oszczędności na bankowym rachunku. Są wreszcie tacy, którzy stawiają na kult sukcesu – dla nich liczy się bardziej status społeczny i prestiżowe stanowisko aniżeli osiągane przychody.

Czytaj także: Horyzonty Bankowości 2019. Dokąd zmierza świat banków i bankowości?

Jak kształtuje się popularność poszczególnych postaw w kolejnych grupach wiekowych? Analizy First Data nie napawają optymizmem.

– Ludzie młodzi to zazwyczaj life hackerzy, ewentualnie YOLO, minimalizm stanowi ewidentną niszę – stwierdził Wojciech Małaszkiewicz.

Czytaj także: Horyzonty Bankowości 2019. Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku finansowym nie mniej ważna niż nowoczesność usług >>>

Osoby w wieku średnim stawiają z reguły na karierę lub oszczędzanie, jednak nie brakuje wśród nich również life hackerów. Najbardziej pozytywne i nieegoistyczne postawy życiowe spotkać można w grupie emerytów. Te postawy młodszych generacji istotnie rozmijają się z oczekiwaniami banków.

– Dla instytucji finansowych najlepiej jest, jak klienci inwestują i oszczędzają. Do zaakceptowania są też pewne formy konsumpcji, ewentualnie nastawienie na sukces i karierę, które sprzyja budowie własnego kapitału – dodał Erwin Ziarkiewicz.

Wybór form płatności

Wiek klientów instytucji finansowych decyduje również o wyborze formy płatności. Autorzy badania wzięli pod uwagę kilka hipotetycznych środków płatniczych, które pojawić się mogą już za kilkanaście lat. Jednym z nich jest globalna waluta, czyli całkowite zastąpienie jednostek monetarnych poszczególnych krajów przez uniwersalny pieniądz. Alternatywą mogą być integratory płatności, czyli rozwinięte e-portfele, za pomocą których będziemy płacić za wszelkie usługi, nie sięgając do portfela. Kolejne pomysły przywodzą na myśl wizje science fiction: neurointerfejs oznacza autoryzację płatności bezpośrednio z wykorzystaniem mózgu. Wystarczy podjąć decyzję, a płatność dokona się sama, bez jakiegokolwiek zaangażowania klienta. Podobny charakter mają wszczepiane pod skórę implanty, za pośrednictwem których człowiek będzie się łączył z różnymi urządzeniami. Opcją bardziej realistyczną wydaje się być cyfrowa tożsamość, stanowiąca w istocie wirtualny odpowiednik dowodu osobistego. Nie można wreszcie zapominać o uwierzytelnianiu biometrycznym, które w przyszłości będzie pewnie realizowane w tle, bez konieczności zbliżania palca do czytnika czy wykonywania selfie.

Czytaj także: Horyzonty Bankowości: 5 wyzwań przed Unią Europejską na kolejnych 5 lat >>>

Które z tych rozwiązań zdobyło największe poparcie? Niekwestionowanym zwycięzcą jest cyfrowa tożsamość, na którą zgodnie wskazywali respondenci ze wszystkich grup wiekowych. Pokolenie millennialsów nie miałoby nic przeciwko neuropłatnościom, natomiast osoby w wieku emerytalnym mają nadzieję na wprowadzenie integratorów płatności. Osoby w wieku produkcyjnym stawiają natomiast na biometrię. Ze zdecydowanym sprzeciwem spotkała się natomiast wizja wszczepiania pod skórę implantów, która nie zdobyła popularności w żadnej z grup wiekowych.

Źródło: aleBank.pl