Horyzonty Bankowości 2017: Modele biznesowe, digitalizacja, regulacje…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczne IV Forum Strategii Bankowych poświęcone było ewolucji modeli biznesowych banków w latach 2020-2025, wpływie digitalizacji na ich strategie oraz unijnemu tsunami regulacyjnemu, które ogranicza rentowność sektora bankowego w całej Europie. To unikalne spotkanie bankowych praktyków, naukowców i ekspertów z firm okołobankowych, na długo będzie inspiracją dla bankowców zajmujących się planowaniem strategicznym.

Artur Król

Żyjemy w czasach, w których nie możemy być pewni przyszłość świata. Banki stoją przed kolejnymi dużymi wyzwaniami, zapewne kolejny raz poradzą sobie z nimi – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, otwierając tegoroczne Forum Strategii Bankowych 2017. Wśród tematów pierwszej sesji panelowej – „Strategiczne wyzwania rynkowe” – ewolucja modeli biznesowych banków w perspektywie klienta lat 2020-2025 w zdigitalizowanym środowisku – przeważały kwestie związane z rolą klienta w odniesieniu do cyfrowych usług bankowych.

Klient wybierze, od kogo chce usługi finansowe

Kluczowym przesłaniem jest stwierdzenie, że konsument jest najważniejszym dobrem banków i stanowi o przyszłości rozwoju tego sektora usług. Od cyfrowej rewolucji nie ma odwrotu, stwierdzili zgodnie uczestnicy I panelu, jednak rola technologii, w tym digitalizacji nie powinna mieć decydującego wpływu na formę kontaktów banków z klientami. Nadal nadrzędną rolę będą pełnić kontakty międzyludzkie. Technologia ma pełnić jedynie rolę uzupełniającą, stanowić bazę dla rozwoju nowych usług i przyczyniać się do dalszego pogłębiania relacji klient-bank.

Dyskusja dotyczyła obecnej roli banków w relacji z fintechami oraz bigtechami (Google, Amazon) w kształtowaniu sektora finansowego. Czy instytucje te są zagrożeniem, czy sprzymierzeńcem banków? Zgodzono się, że fintechy pełnią dzisiaj funkcję uzupełniającą w stosunku do banków, choć ich rola stale rośnie i sektor bankowy powinien ten rozwój stale monitorować. Za zagrożenie uznano fakt, że fintechy są coraz częściej animatorami rozwoju innowacyjnych usług finansowych. Szybciej niż banki reagują na potrzeby klientów. To w konsekwencji może być powodem wypchnięcia banków z pewnych obszarów obecnego działania i sprowadzenia ich do roli dostarczyciela infrastruktury dla np. realizacji płatności etc.

Bigtechy, czyli największe firmy technologiczne, nie są obecnie zainteresowane szerokim inwestowaniem w sektor finansowy, poza obszarem związanym z płatnościami, gdzie ich aktywność jest widoczna choćby w przypadku takich usług, jak Android Pay. Według uczestników dyskusji, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI