Horyzonty Bankowości 2015: Czy silver industry da zarobić bankom?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Na tak postawione pytanie spróbowali odpowiedzieć wybitni eksperci demograficzni, zaproszeni do prezentacji swoich badań i koncepcji, podczas I sesji II Forum Strategii Bankowych

Mirosław Błażej, dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, podkreślił, że od 2013 r. mamy do czynienia z nieodwracalnym zjawiskiem spadku liczby urodzeń. – To musi prowadzić do prognozy GUS, zakładającej w roku 2050 spadek populacji polskiej do poziomu około 34 mln osób. Ta prognoza jest zbieżna z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Komisji Europejskiej. Te wyniki mają wpływ na szacowanie średniookresowych celów budżetowych, czyli deficytu instytucji rządowych i samorządowych na poziomie minus 1 proc. PKB. Polska jest w grupie krajów, gdzie liczba ludności spadnie, choć nie na takim poziomie, jak w krajach bałtyckich i południa Europy” — stwierdził. Według podziału tzw. grup społecznoekonomicznych, w podziale na osoby w wieku produkcyjnym, już widać proces zwiększenia się udziału osób w wieku poprodukcyjnym do tych aktywnych zawodowo. Te procesy pogłębią się najmocniej w latach 2040-2050, gdy udział dzieci i młodzieży w populacji będzie stabilizował się w lekko spadającym trendzie. — Na tle całej UE Polska jest wciąż w relatywnie dobrej sytuacji demograficznej, jest wciąż krajem o najmniejszej liczbie osób w wieku poprodukcyjnym. Ale w 2050 r. będzie w grupie liderów krajów z dużym udziałem ludności powyżej 65 lat — dodał Mirosław Błażej.

Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance. Powiedział, że wkrótce będzie o dwa miliony Polaków mniej. — Ale za to będziemy żyli dłużej. Dziś co siódmy Polak jest emerytem, niedługo będzie nim co czwarty, niewiele później co trzeci. Trzeba pamiętać, że polski emeryt jest coraz starszy i wymaga coraz więcej uwagi i opieki. Dlatego silver industry musi pojawić się nad Wisłą; trzeba coś zrobić dla seniorów, ale czy mamy dla nich jakąś ofertę? W całym sektorze finansowym i ubezpieczeniowym jej raczej ich nie ma — zauważył. Pojawia się pytanie, jak łączyć elementy nadchodzącej digitalizacji sektora bankowego i całej gospodarki z ofertą dla osób starszych. Kolejnym problemem są unijne pomysły prokonsumenckie, które — choć mają szlachetny cel utrudniają prowadzenie biznesu. Chodzi także o ich krajową interpretację w postaci rekomendacji KNF i rozporządzeń UOKiK. W UE telemedycyna i zdalna opieka senioralna po 2020 r. staną się rynkowymi hitami. Banki mają dużo klientów, których dobrze znają i od lat oferują im usługi z kategorii assistance, podobnie jest z sektorem ubezpieczeniowym. Czemu nie połączyć oferty typowych produktów bankowych z typowo medycznymi usługami? Aż ¾ ankietowanych klientów banków oczekuje dodatkowych produktów do lokat, kart i kredytów. – Ubezpieczyciele, tacy jak Mondial Assistance, mają ogromną ilość ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI