Horyzonty bankowości 2014: Tsunami nad gospodarką

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.07-08.foto.102.400xRegulacji jest zbyt dużo, a koszty z nimi związane mogą odbić się na całej polskiej gospodarce - taki niezbyt optymistyczny wniosek można było wysnuć po wysłuchaniu pierwszego panelu dyskusyjnego podczas Forum Strategii Bankowych.

Krzysztof Maciejewski

Nadmiar regulacji unijnych oraz sposoby finansowania gospodarki przez sektor bankowy w najbliższej przyszłości – te dwa tematy zdominowały pierwszy blok tematyczny na tegorocznym Forum Strategii Bankowych, które wchodziły w skład konferencji „Horyzonty Bankowości 2014”. Otworzył je Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Bankowcy raczej nie tryskali optymizmem. W czasie panelu dały się jednak zauważyć dość istotne różnice zdań. Zresztą trudno o jednomyślność, gdy zastanawiamy się nad średniookresową perspektywą. Przypomnę dla jasności, że tematem obrad było: „Jakie czynniki rozwoju gospodarczego Polski i całej UE zadecydują o rozwoju polskiego sektora bankowego?”.

– Wiele mówi się o regulacjach wpływających na sektor bankowy, ale tak naprawdę kształt tego sektora w Polsce bardziej zależy od rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli patrzymy na politykę rządu w kontekście tego, co będzie się działo do 2020 r., to powinniśmy skupić się na polityce fiskalnej, gospodarczej i edukacyjnej, a dopiero na końcu na polityce regulacyjnej – stwierdził na wstępie dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich.

I tak, jego zdaniem, od kilku lat polityka fiskalna jest prowadzona w sposób nieprzemyślany. – Zauważmy, że deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB przy stosunkowo dużym wzroście gospodarczym, wynoszącym ok. 3,5 proc. Problemy pojawią się, kiedy wzrost gospodarczy wyhamuje. Być może wzorem krajów UE powinniśmy powołać jakąś radę fiskalną. Jakby tego było mało, struktura długu publicznego jest w dłuższej perspektywie niekorzystna – ostrzegał dr Mariusz Zygierewicz. W jego opinii, przeważa dług zagraniczny, zaś liczba osób prywatnych kupujących obligacje skarbowe od 4 lat systematycznie spada. W polityce gospodarczej brakuje jasnego określenia preferowanych przez państwo kierunków rozwoju. Bardziej aktywne powinny być też Polskie Inwestycje Rozwojowe, o których dość malowniczo wyraził się według stenogramów podsłuchanych rozmów szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz.

Mariusz Zygierewicz dodał jeszcze, że z punktu widzenia banków dobrze byłoby, aby po wyborach parlamentarnych pojawiała się jasna deklaracja w sprawie wejścia Polski do strefy euro. – W polityce edukacyjnej ważne byłoby zmniejszenie niedopasowania zawodowego absolwentów i poprawa wskaźnika kształcenia ustawicznego. Spójrzmy na regulacje. Znamienne jest, że dopiero dziś UE zaczyna się zastanawiać nad skutkami wszystkich wprowadzonych praw. I pewnie dlatego na wiele pytań wciąż nie ma odpowiedzi – skwitował swoje wstępne wystąpienie przedstawiciel Związku Banków Polskich.

Uczestnikami panelu byli: dr Mariusz Zygierewicz, dr Andrzej Topiński – główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej S.A., Adam Grzebieluch – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Dariusz Kacprzyk – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dr Zbigniew R. Wierzbicki z WSFiZ oraz Piotr Piłat, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Szafa wytycznych

Nie da się ukryć, że liczba wytycznych unijnych dla sektora finansowego może ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI