Handel detaliczny w Polsce w czasie koronawirusa na tle danych z innych państw UE

Handel detaliczny w Polsce w czasie koronawirusa na tle danych z innych państw UE
Fot. stock.adobe.com/Anke Thomass
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W porównaniu z kwietniem 2019 roku realny spadek sprzedaży handlu detalicznego wyniósł w Unii Europejskiej 18,0 %, a w strefie euro 19,6 %, Witold Gadomski przytacza dane Eurostatu.

#WitoldGadomski: W Polsce sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła w stosunku do kwietnia 2019 o 9,9 %, a więc mniej niż średnio w Unii Europejskiej @POHiD_pl

Kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem, w którym na wynikach gospodarczych zaciążyły działania podjęte przez rządy w celu ograniczenia epidemii COVID-19.

Trudny kwiecień

Zamkniętych zostało część sklepów i galerii handlowych. W efekcie obroty handlu detalicznego spadły realnie (po uwzględnieniu inflacji) w Unii Europejskiej o 11,1 %, a w strefie euro o  11,7 % w porównaniu z miesiącem wcześniejszym.

W marcu spadek obrotów handlu detalicznego w porównaniu z lutym wynosił odpowiednio 10,1 % i 11,1 %.

W porównaniu z kwietniem 2019 roku realny spadek sprzedaży handlu detalicznego wyniósł w Unii Europejskiej 18,0 %, a w strefie euro 19,6 %.

Malta i Finlandia na przeciwstawnych biegunach

W porównaniu z marcem 2020 sprzedaż paliw samochodowych w Unii Europejskiej realnie spadła o 25,0%, produktów nieżywnościowych o 14,7 %, a  żywności, napojów i tytoniu  o 5,9 %.

W strefie euro realne spadki sprzedaży wynosiły odpowiednio 27,7%, 17,0 % i 5,5 %. Wolumen handlu detalicznego wysyłkowego i internetowego wzrósł w Unii Europejskiej o 11,9 %, a w strefie euro o 10,9 %.

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek całkowitego wolumenu handlu detalicznego odnotowano w kwietniu w porównaniu z marcem na Malcie (-25,1%), Rumunii (-22,3%) i Irlandii (-21,9%). Jedyny wzrost zaobserwowano w Finlandii (+ 0,3%), zaś w Szwecji wolumen sprzedaży pozostał na tym samym poziomie.

Paliwa w dół, zyskuje sprzedaż żywności

W Unii Europejskiej w porównaniu z kwietniem 2019 roku sprzedaż handlu detalicznego spadła realnie  o 42,6% w przypadku paliw samochodowych,  o 29,7% w przypadku produktów nieżywnościowych i wzrosła o 1,4% żywności, napojów  i tytoniu.

W strefie euro w kwietniu 2020 r. sprzedaż paliw samochodowych realnie spadła w porównaniu z kwietniem 2019 r.  o 46,9 %, towarów nieżywnościowych o 33,6 %, a żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła 2,5%.

Najgłębsze spadki, zarówno w całej Unii, jak i w strefie euro dotyczyły sprzedaży tekstyliów, odzieży i butów – odpowiednio o 62,8% i 63,5%. Sprzedaż wysyłkowa lub internetowa wzrosła w Unii Europejskiej w kwietniu 2020 w porównaniu z kwietniem 2019 o 25,3%, a w strefie euro o 20,9 %.

Handel w Polsce relatywnie mniej ucierpiał

Obroty handlu detalicznego spadły realnie  w stosunku do kwietnia 2019 roku we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane, przy czym największy spadek nastąpił we Francji (-31,1%), Hiszpanii (-29,8%), Malcie (-24,8%) i Luksemburgu (-24,7%).

Najmniejsze spadki zanotowano w Finlandii (-0,5%), Danii (-3,2 %), Szwecji (-3,4%), Holandii (-5,8%), Niemczech (-6,2 %).

W krajach europejskich, będących poza Unią Europejską realny wzrost sprzedaży detalicznej zanotowała Norwegia (+3,8%), zaś spadki w Wielkiej Brytanii (-22,5%) i w Szwajcarii (-20,0%) były głębsze niż średnio w Unii Europejskiej.

W Polsce sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła w stosunku do kwietnia 2019 o 9,9 %, a więc mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że niższe niż średnie spadki zanotowały także inne kraje naszego regionu, których dane są dostępne.

Procentowa zmiana wolumenu sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r.

KrajeMarzecKwiecień
Strefa euro-8,8-19,6
Unia Europejska-7,6-18,0
Belgia-7,7-14,1
Bułgaria-14,6-19,9
Czechy-9,2bd
Dania-3,7-3,2
Niemcy-1,5-6,2
Estonia2,9-15,0
Irlandia3,4-20,9
Grecja-3,1bd
Hiszpania-13,3-29,8
Francja-13,5-31,1
Chorwacja-5,1-24,0
Włochybdbd
Cypr-0,6bd
Łotwa-0,4-9,0
Litwa-5,3-17,9
Luksemburg-13,3-24,7
Węgry3,5-10,2
Malta-0,1-24,8
Holandia0,1-5,8
Austria-10,6-18,1
Polska-0,4-9,9
Portugalia-5,2-22,0
Rumunia3,3-19,5
Słowenia-13,8-22,6
Słowacja-3,5-14,3
Finlandia-0,3-0,5
Szwecja-0,2-3,4
Wielka Brytania-4,1-22,5
Norwegia1,33,8
Szwajcaria-5,7-20,0

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl