GUS: wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł do 5,7 mld zł w 2017 r.

GUS: wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł do 5,7 mld zł w 2017 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 5 696,3 mln zł w 2017 roku i był wyższy o 39% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 292,7 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 3 403,6 mln zł (wzrost o 76,4% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli był wyższy o 39% w skali roku #ubezpieczenia #ubezpieczyciele @GUS_STAT

„Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 696,3 mln zł i był wyższy o 39% niż w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 292,7 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 3 403,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 353,7 mln zł (więcej o 11,4% niż w 2016 r.), z czego 24 561 mln zł stanowiła składka działu I (wzrost o 3% r/r), a 37 792,7 mln zł działu II (wzrost o 17,7% r/r), podano także.

„W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,7%, a zakładów działu II – 59,3%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie” – czytamy dalej.

Składki z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 22 462,9 mln zł

W dziale II największą pozycję (62,7% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. „Składki te zwiększyły się o 23,2% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%” – czytamy w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017 r. wyniosły 39 840,1 mln zł i były wyższe o 8,6% niż w 2016 r., w dziale I wzrosły do 20 354,7 mln zł (wzrost o 11,3% r/r), a w dziale II do 19 485,4 mln zł (wzrost o 5,9% r/r).

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 5 142,4 mln zł i był wyższy o 55,5% niż w 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 064,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 078,1 mln zł.

„W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 440,8 mln zł wobec 32,8 mln zł zysku w 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 482,6 mln zł (1 084,5 mln zł straty w poprzednim roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 120,2 mln zł wobec 18,9 mln zł straty w 2016 r.” – podał Urząd.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 196 618,6 mln zł (wzrost w skali roku o 6,2%), z tego na dział I przypadało 104 697 mln zł, a 91 921,6 mln zł na dział II.

Źródło: ISBnews