GUS: w maju pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich

GUS: w maju pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich
Fot. stock.adobe.com/LogoStockimages
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W maju 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 38,4a i był o 1,2 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Gospodarczy.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK)

Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,1 p. proc. i 3,2 p. proc.). Spadek wystąpił także dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 1,0 p. proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 1,6 p. proc. i 0,7 p. proc.), podał GUS.

Jak poinformował GUS, w odniesieniu do maja 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 23,8 p. proc.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest niższy o 1,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -27,9a, podał GUS.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 0,9 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Jak poinformował GUS, na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 3,2 p. proc. i 1,2 p. proc.). Spadek o 0,7 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia. Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,6 p. proc.).

Wpływ sytuacji epidemiologicznej…

W maju 2022 r. dla 14,5% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce (spadek o 3,1 p. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca), podał GUS.

Spośród respondentów deklarujących wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 39,2% określiło go jako umiarkowany, a 7,2% jako znaczny. Dla 53,6% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi.

Znaczny wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej zadeklarowało 7,2% respondentów.

… i wojny w Ukrainie

W maju 2022 r. dla 32,5% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski (spadek o 7,4 p. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podał GUS.

Znaczny wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej zadeklarowało 30,0% respondentów.

Spośród respondentów deklarujących wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 47,3% określiło go jako umiarkowany, a 30,0% jako znaczny. Dla 22,7% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 512 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 9-18 maja 2022 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS