GUS: w lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w 30 z 34 działów przemysłu

GUS: w lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w 30 z 34 działów przemysłu
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w 30 z 34 działów #przemysł - podał @GUS_STAT

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 10,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,2%) i o 5,4% niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br.

„W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 25%, pozostałego sprzętu transportowego – o 20,6%, wyrobów z metali – o 18%, urządzeń elektrycznych – o 17,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 15,9%, w produkcji koksu i produktów rafi-nacji ropy naftowej – o 13,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,5%, papieru i wyrobów z papieru – o 11,3%” – czytamy w komunikacie.

Gdzie były spadki?

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 4,7%, wyrobów farmaceutycznych – o 3,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 2,6%, podał też GUS.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa w porównaniu z lipcem ub. roku – o 18,7% (przed rokiem wzrost o 19,8%), a niższa w stosunku do czerwca br. – o 1,5%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 16,6% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i niższym o 1% w porównaniu z czerwcem br.

„W stosunku do lipca ub. roku największy wzrost (21,9%) produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,6%), oraz jednostki zajmujące się wznoszeniem budynków (14,1%)” – napisano też w komunikacie.

Produkcja przedstawicieli przemysłowych w górę

GUS podał także, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lipcu br. o 10,3% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,4%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 9,7% wzrostu r/r.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Źródło: ISBnews