GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 10,9 proc., ale perspektywy pozostają negatywne

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 10,9 proc., ale perspektywy pozostają negatywne
Fot. stock.adobe.com/metamorworks
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 13,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lipcem br.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 9,9%.

„W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,6% oraz dóbr związanych z energią –
o 6,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,4%” – czytamy dalej.

Czytaj także: Maleje ryzyko recesji technicznej?

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 16,4%, podał też Urząd.

Ceny producentów wzrosły o 25,5% r/r w sierpniu

Ceny producentów wzrosły w sierpniu br. o 25,5% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8%, podał także GUS.

„Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. wzrosły w stosunku do lipca 2022 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 25,5%” – czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu 2022 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, podał GUS.

„Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu 2022 r. w stosunku do lipca br. najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” – podał GUS. Największy wzrost cen odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.

GUS podał też, że w sierpniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,8% r/r.

Produkcja przemysłowa wzrosła r/r w sierpniu w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2022 r., poinformował GUS.

„Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 43,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 40%, urządzeń elektrycznych – o 23,9%, maszyn i urządzeń – o 16,8%, napojów – o 13,8%, wyrobów z metali – o 11,4%, artykułów spożywczych – o 11,3%” – czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 5,8%, mebli – o 2,4%, podał również GUS.

„W porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 14,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12%, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali – po 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,4%” – wymienił Urząd.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,3%, maszyn i urządzeń – o 5,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,5%, podał także GUS.

Produkcja przemysłowa nieco powyżej oczekiwań

Dane o produkcji przemysłowej za sierpień były nieco lepsze do oczekiwań rynku, ale perspektywy dla krajowego przemysłu pozostają negatywne – wskazują na to badania koniunktury, niższy globalny popyt i kryzys energetyczny – oceniają ekonomiści.

ALIOR BANK:

„Sierpniowe dane o produkcji przemysłowej są całkiem niezłe, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wyraźniejsze hamowanie sektora, obserwowane w II kw., w lipcu i sierpniu zostało przystopowane. De facto sierpień był drugim z rzędu miesiącem lekkiego wzrostu produkcji w ujęciu mdm po odsezonowaniu. Na pewno pomaga w tym poprawa sytuacji w sektorze automotive, który korzysta z luzowania napięć w łańcuchach dostaw. Tym niemniej perspektywy dla krajowego przemysłu nadal pozostają negatywne. Tak sugerują badania koniunktury, niższy globalny popyt na dobra, czy też w końcu kryzys energetyczny w UE. Ale hamowanie w branży wydaje się nieco wolniejsze niż by to wynikało np. ze wskaźnika PMI.

Negatywnym elementem układanki są ceny producentów.

Wzrosty PPI wyhamowały i na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień) wskaźnik utrzymuje się w okolicy 25,5 proc. rdr. To wysokie poziomy, mając na uwadze globalne procesy dezinflacyjne (m.in. taniejący morski fracht, mniejszy popyt na dobra trwałe globalny, spadająca chińska PPI). W cofnięciu inflacji PPI ewidentnie przeszkadzają koszty po stronie cen energii”.

MARCIN KLUCZNIK, PIE:

„Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 10,9 proc., nieco powyżej oczekiwań rynkowych. Aktywność w przemyśle wciąż pozostaje solidna. GUS wskazuje na wzrost produkcji w 30 z 34 branż przemysłu.

Firmy przemysłowe powinny utrzymać wysokie przychody w II połowie roku, pomimo niższej produkcji. Wyższe cen eksportowanych dóbr częściowo zrekompensuje spadek wolumenów. GUS wskazuje, że wartość polskiego eksportu w EUR wzrosła w pierwszej połowie roku o 20,1 proc. To głównie efekt wyższych cen na rynkach europejskich – wzrost wolumenów eksportu był niższy niż 2 proc. Redukcja nadmiarowych zapasów przez firmy może dodatkowo osłabić wyniki produkcji jesienią – ten efekt będzie jednak przejściowy.

Inflacja producencka PPI wyniosła 25,5 proc. rdr. To głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej. Wzrost ma prawdopodobnie przejściowy charakter – pierwsze trzy tygodnie września przyniosły znaczny spadek cen energii na TGE”.

Spadek presji kosztowej dla firm pomoże ustabilizować inflację konsumencką.

BANK PEKAO:

„Dobry odczyt produkcji przemysłowej za sierpień, która wzrosła w ujęciu rdr o 10,9 proc. Mamy też solidny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem (0,7 proc. mdm SA)”.

Dalej 'twarde’ dane z gospodarki znacznie lepsze niż wskazują to 'miękkie’ indeksy koniunktury.

PKO BANK POLSKI:

„Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 10,9 proc. rdr (wobec 7,1 proc. rdr w lipcu). Uwzględniając wahania sezonowe wzrost wyniósł 11,2 proc. rdr”.

Polski przemysł nie poddaje się recesji w Niemczech.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„Produkcja przemysłowa rosła w sierpniu wciąż w wysokim tempie, natomiast wydaje się mało realne, aby takie tempo zostało utrzymane w kolejnych miesiącach. Coraz częściej słychać o tym, że przedsiębiorstwa ograniczają produkcję ze względu na zbyt wysokie jej koszty, a ponadto hamują zamówienia zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W końcu br. możemy zobaczyć ujemne dynamiki produkcji rdr. Jeśli o koszty produkcji chodzi – bardzo niepokojące jest to, że wskaźnik PPI osiągnął w sierpniu, drugi miesiąc z rzędu zresztą (po korekcie) 25,5 proc. rdr”.

Taki poziom wskaźnika cen producentów wskazuje niestety raczej na dalsze przyspieszanie inflacji konsumenckiej, aniżeli jej hamowanie.

ING BANK ŚLĄSKI:

„Pomimo wyraźnie pogarszającej się koniunktury oraz wysokich cen surowców energetycznych i wysokiej niepewności co do ich dostępności w okresie jesienno-zimowym, sierpniowy odczyt produkcji należy uznać za solidny. Obecna dekoniunktura w przemyśle ma charakter stopniowego spowolnienia, a nie gwałtownego załamania, które sugerują ostatnie wyniki indeksu PMI dla przetwórstwa. Szacujemy, że w III kw. 2022 r. nastąpi odbicie PKB w ujęciu kdk (po odsezonowaniu), a w ujęciu rocznym wzrost gospodarczy będzie zbliżony do 3 proc.”.

Innymi słowy, nie widzimy technicznej recesji w III kw., ale nadal spodziewamy się, że druga połowa roku będzie dla polskiej gospodarki wyraźnie gorsza od pierwszej.

MBANK:

„Ceny producentów to głównie temat nośników energii. Obstawiliśmy wysoko i się wydarzyło. Nowy i ciekawy temat to wyraźna zawrotka na cenach bazowych. No i mamy szczyty, choć w przypadku całego wskaźnika mało wyraźne.

W produkcji przemysłowej jest lekkie duszenie ze strony górnictwa i wytwarzania energii. Przetwórstwo przemysłowe na plusie”.

Potwierdza to tylko wcześniejszą diagnozę – to niezłe dane i nie widać ciążenia ku fatalnym wskaźnikom PMI.

MARIUSZ ZIELONKA, KONFEDERACJA LEWIATAN:

„Sierpień przyniósł miesięczny wzrost produkcji o 0,7%. W ujęciu rocznym produkcja urosła ponownie ponad 10% i wyniosła dokładnie 10,9%. To więcej niż oczekiwali ekonomiści i więcej niż przewidywały nasze prognozy. Przemysł dostosowuje się do zmieniających się warunków zmniejszającego się, choć nadal silnego popytu. Już dane o sprzedaży detalicznej pokazywały, że konsumujemy coraz więcej dóbr nietrwałych. Za tym trendem podążył także przemysł. Jedynie produkcja dóbr trwałych zanotowała w sierpniu roczny spadek, o 1,4%.

W ciągu roku odnotowaliśmy znaczny wzrost produkcji w dwóch branżach. Pierwsza to wydobywanie węgla, co z oczywistych względów jest wynikiem zbliżającego się kryzysu na rynku tego surowca – podwyższony popyt, dużo wyższe ceny, silne bodźce do wzmożenia produkcji. Ostatecznie w ciągu roku wydobycie węgla wzrosło o 43,3%. Drugą branżą notującą silne wzrosty (40% r/r) jest produkcja samochodów. Tu niestety mamy jednak do czynienia z bardzo niską bazą z zeszłego roku, kiedy to branża motoryzacyjna przeżywała szczyt wzmożonego popytu przy jednoczesnym braku dostępności gotowych produktów, ale także, a może głównie podzespołów. W skali miesiąca natomiast produkcja samochodów przeżywa drugi raz z rzędu poważne spadki. Sierpień kończymy z wynikiem -13,3%.

Ogólnie ten dobry wynik przemysłu, idący w poprzek miękkim odczytom takim jak np. indeks PMI zapowiada, że widmo technicznej recesji w Polsce, w III kw. br. się oddala.  

Przemysł mimo spadku popytu konsumpcyjnego, ale również i możliwości eksportowych nadal dotyka bardzo wysoka inflacja producencka. O ile ta dla konsumentów przekracza 16%, dla przedsiębiorców osiągnęła właśnie ponownie barierę 25%. Prym we wzroście nadal mają ceny energii”.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES, Konfederacja Lewiatan