GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w większości działów przemysłu

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w większości działów przemysłu
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w większości działów przemysłu - podał @GUS_STAT

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 9,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,5%) i o 6,8% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z marcem br.

„W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 24,6%, maszyn i urządzeń – o 17%, mebli – o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7%, wyrobów z metali – o 12,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,8%, urządzeń elektrycznych – o 11,3%” – czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,4%, podano także.

Gdzie spadek produkcji sprzedanej przemysłu

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 9,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,5%) i o 6,8% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z marcem br.

„W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 24,6%, maszyn i urządzeń – o 17%, mebli – o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7%, wyrobów z metali – o 12,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,8%, urządzeń elektrycznych – o 11,3%” – czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,4%, podał też GUS.

 

Produkcja firm budowlanych wzrosła

GUS podał także, iż produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w kwietniu br. o 19,7% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 17,1% niż w kwietniu ub. roku, lecz niższym o 1,2% w porównaniu z marcem br. ” – czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy zakładał wzrost na poziomie 24,5% r/r w kwietniu.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 24,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Wzrosły też ceny producentów

Natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w kwietniu br. o 1,1% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,5% r/r – po rewizji – w marcu).

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3% w kwietniu (wobec wzrostu o 0,6% m/m – po rewizji – w marcu). Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 0,9% r/r w kwietniu.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2018 r. wzrosły o 2,1% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Źródło: ISBnews