GUS: PKB w IV kwartale 2017 r. w górę o 5,1 proc. rdr. Dobry wynik dzięki inwestycjom

GUS: PKB w IV kwartale 2017 r. w górę o 5,1 proc. rdr. Dobry wynik dzięki inwestycjom
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2017 roku o 5,1% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

#GUS: polska gospodarka urosła w czwartym kwartale 2017 roku o 5,1 proc. #PKB @GUS_STAT

„Produkt krajowy brutto (PKB) w IV kw. 2017 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z IV kw. 2016 roku, wobec 2,7% w analogicznym okresie 2016 roku (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,3%, podał także GUS.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 6,1% wobec wzrostu o 3,9% w III kw. 2017 r.

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 5% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,9%, publiczne – o 5,4% (w III kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,1%, +4,8%, +1,9%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,8% w IV kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu akumulacji o 3,3% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,8% w IV kw. 2017 r (wobec 7,6% wzrostu w III kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 9,2% w IV kw. 2017 r (wobec 5,7% wzrostu w III kw. 2017 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 4,8% w III kw. 2017 r.

Wpływ popytu krajowego na PKB

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. 2017 r. wyniósł 5,9 pkt wobec 3,8 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni i wyniósł+2,8 pkt proc., podał także GUS.

„Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,9 pkt proc. (wobec +3,8 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 pkt. proc. (wobec +3,2 pkt proc. w III kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,5 pkt proc. oraz spożycia publicznego +1 pkt proc. (odpowiednio w III kwartale 2017 r.: +2,9 pkt proc. i +0,3 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

„W IV kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (+2,8 pkt proc.) co, mimo ujemnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,4 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,4 pkt proc. (wobec +0,6 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). W IV kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,8 pkt proc. wobec +1,1 pkt proc. w III kwartale 2017 r.” – czytamy dalej.

Urząd zwrócił uwagę, że w IV kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 6,1% i był wyższy od notowanego w III kwartale 2017 r. (wzrost o 3,9%). Wpłynął na to wyższy niż w III kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 8,8% (wobec 3,3% w III kwartale 2017 r.) oraz wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 5% (wobec 4,1% w III kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9% w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w III kwartale 2017 r. (wzrost o 4,8%). Na tempo wzrostu akumulacji brutto w IV kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 11,3%.

Minister Emilewicz: dobry prognostyk na kolejne miesiące

Wzrost PKB na poziomie 5,1% w IV kwartale ub. roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Najnowsze dane GUS dotyczące wzrostu PKB bardzo nas cieszą. Początek 2018 r. to bardzo dobry okres dla polskiej gospodarki. Weszliśmy w ten czas z większą mocą, niż mogło się wcześniej wydawać. PKB na poziomie 5,1% w IV kwartale ub. roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące – powiedziała Emilewicz, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

Wiceminister Kościński: popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

Polska może liczyć na trwały i stabilny popyt inwestycyjny dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, uważa wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

– Wzrost inwestycji o 11,3% cieszy nas szczególnie. To pokazuje, że mamy bezpieczną, przewidywalną gospodarkę. Co ważne, jej siłą napędową pierwszy raz od trzech lat, nie jest już głównie konsumpcja. Polska jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów – powiedział Kościński, cytowany na profilu resortu na Twitterze, komentując dane o wzroście PKB za IV kw. ub.r.

– Dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, możemy zakładać, że popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny – dodał wiceminister.

Źródło: ISBnews