GUS: firmy windykacyjne obsługiwały wierzytelności warte 123,2 mld zł na koniec 2021 r.

GUS: firmy windykacyjne obsługiwały wierzytelności warte 123,2 mld zł na koniec 2021 r.
Fot. PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne wyniosła 123,2 mld zł na koniec 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość aktywów podmiotów windykacyjnych wzrosła o 5,6% r/r.

Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2021 r. obsługiwały 17 mln czynnych wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 123,2 mld zł, w których 82,7% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne 17,3%. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (74,7%) oraz firmy pożyczkowe (13,4%), podał GUS.

W 2021 r. badane przedsiębiorstwa przyjęły do obsługi 7,7 mln spraw dotyczących wierzytelności o wartości 31,9 mld zł. 86,6% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne – 13,4%. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2021 r. wyniosła 4 141 zł (w roku poprzednim 4 275 zł).

W 2021 r. GUS objął tym badaniem 75 podmiotów zajmujących się windykacją. Do oceny sytuacji finansowej wzięto pod jednak uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości – 61 przedsiębiorstw.

Wartość aktywów

Wartość aktywów tych 61 podmiotów wyniosła 7,1 mld zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 5,6% r/r. Składały się na tę kwotę: aktywa trwałe (5,9 mld zł), w tym inwestycje długoterminowe (5,4 mld zł) oraz aktywa obrotowe (1,2 mld zł), w tym inwestycje krótkoterminowe (0,5 mld zł).

Przychody z całokształtu działalności

W 2021 r. przychody z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw wyniosły 2,3 mld zł. Przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,2 mld zł (w 2020 r. 1 mld zł). Badane przedsiębiorstwa poniosły koszty z całokształtu działalności w wysokości 1,5 mld zł. Spośród kosztów największą pozycję stanowiły koszty działalności operacyjnej i wyniosły 1,2 mld zł.

„Spośród 61 badanych przedsiębiorstw, 40 wypracowało w 2021 r. zysk netto w wysokości 830,2 mln zł, a dla 21 firm 2021 rok zakończył się stratą netto w wysokości minus 106,5 mln zł” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews