GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniósł 10,8 mld euro po maju

GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniósł 10,8 mld euro po maju
Fot. stock.adobe.com/jamesteohart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 19,1% r/r do 136,2 mld euro w styczniu-maju 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 32,8% r/r do 146,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ujemne saldo wyniosło -10,8 mld euro, podczas gdy w styczniu – maju 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,7 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 152,0 mld USD, a import 164,1 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 10,4%, a w imporcie o 23,1%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 12,0 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,4 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-maju 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 211,2%), podał także GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 211,2%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 158,1%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 72,1%), chemii i produktów pokrewnych (o 32,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,0%), żywności i zwierząt żywych (o 25,0%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 20,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,0%), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,2%) oraz napojów i tytoniu (o 4,4%)”  – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 369,4%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 115,5%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 108,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 48,4%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 38,6%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 30,9%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 27,5%), w żywności i zwierzętach żywych (o 22,7%), w napojach i tytoniu (o 20,0%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,2%). ” – podał też Urząd.

Eksport do Niemiec wzrósł o 15,2% r/r do 38 mld euro w styczniu-maju

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 15,2% r/r i wyniósł 38 mld euro w styczniu-maju 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 26,7% r/r do 30,5 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 1,0 pkt proc. i wyniósł 27,9%, a w imporcie spadł także o 1,0 pkt proc. i stanowił 20,8%. Dodatnie saldo wyniosło 34,5 mld zł (8,4 mld USD, 7,5 mld euro) wobec 40,6 mld zł (10,7 mld USD, 8,9 mld euro) w analogicznym okresie 2021 r.

„W styczniu – maju 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku” – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,8% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,3 %), a importu ogółem – 64,6% (wobec 64,6% w styczniu – maju 2021 r.), podał również GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews