GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu wyniósł 11,6 mld euro

GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu wyniósł 11,6 mld euro
Fot. stock.adobe.com/tang90246
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wyniosły w cenach bieżących 761,5 mld zł w eksporcie (wzrost o 20,8 % r/r) oraz 814,6 mld zł w imporcie (wzrost o 33,1 % r/r), podał Główny Urząd Statystyczny.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 182,8 mld USD, a import 195,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 9,1%, a w imporcie o 20,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 12,9 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,9 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Import nadal przewyższa eksport >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 45,7 mld euro

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 14,2% r/r i wyniósł 45,7 mld euro w styczniu-czerwcu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 24,9% r/r do 36,6 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,3 pkt proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie spadł o 1 pkt proc. i stanowił 20,7%. Dodatnie saldo wyniosło 42,1 mld zł (10,1 mld USD, 9,1 mld euro) wobec 48,8 mld zł (13 mld USD, 10,8 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku., podano także.

„Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,2 %), a importu ogółem – 64,3% (wobec 64,7% w styczniu -czerwcu 2021 r.)” – czytamy dalej.

W 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-czerwcu 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 181,5%), podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 181,5%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 163,9%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 82,9%), chemii i produktów pokrewnych (o 31,5%), żywności i zwierząt żywych (o 27,5%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,5%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 19,6%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,0%), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,8%) oraz napojów i tytoniu (o 3,4%)”  – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 334,1%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 119,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 110,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 43,0%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 36,0%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 28,7%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,8%), w żywności i zwierzętach żywych (o 23,6%), w napojach i tytoniu (o 15,2%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12%), podał też Urząd.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews