Grupa SGB konsoliduje systemy informatyczne w technologii Oracle

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

oracle.05.400x267Oracle Polska informuje, że Spółdzielcza Grupa Bankowa (Grupa SGB) wybrała komponenty technologiczne Oracle do zbudowania platformy integracyjnej - szyny usługowej, działającej w modelu SOA.

Najważniejszym elementem zbudowanego rozwiązania jest szyna usług Oracle Service Bus (OSB), jako centralna platforma publikacji usług SOA w Grupie SGB. Produkty uzupełniające, które zapewniają wsparcie informatyczne w funkcjonowaniu OSB, to Serwer aplikacji Oracle WebLogic Server oraz maszyna wirtualna Javy Oracle JRockit.

Wdrożenie zostało zrealizowane przez ekspertów Oracle Consulting wspólnie ze specjalistami z SGB-Bank w okresie od czerwca 2013 do września 2013 roku. W pierwszej fazie projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe zapoznające przyszłych użytkowników z architekturą usługową i produktami Oracle. W drugim etapie wdrożenia konsultanci Oracle wykonali instalacje i konfiguracje środowisk szyny integracyjnej.

Wdrożenie szyny usług Oracle Service Bus jest częścią większego projektu integracyjnego, prowadzonego przez firmę AMG.net, partnera Oracle Polska na poziomie Gold. Na platformie Oracle będą zintegrowane podstawowe aplikacje SGB, w tym dziedzinowy system bankowy DEF3000 wraz z jego wcześniejszymi wersjami, używanymi w różnych bankach Grupy SGB oraz system obsługi wniosków kredytowych CasePro. Docelowo szyna Oracle Service Bus wykorzystywana będzie jako centralny element integracji na poziomie usług IT w Zrzeszeniu SGB.

Technologia Oracle jest standardem w SGB-Bank – na platformie Oracle Database działają obecnie kluczowe aplikacje Grupy, w tym dziedzinowy system bankowy, hurtownia danych, system do rozliczeń kartowych i walutowych oraz system do obsługi elektronicznych kanałów dostępowych. W SGB-Bank działa opcja klastrowa Oracle Real Application Clusters, mechanizm replikacji danych do ośrodka zapasowego Oracle Data Guard, opcja partycjonowania oraz opcje diagnostyczne pakietu Diagnostics Pack. W warstwie aplikacyjnej działają serwery Oracle WebLogic z opcją Forms&Reports, zaś w roli warstwy raportującej wykorzystywane i rozwijane są narzędzia pakietu Oracle Business Intelligence.

„W pierwszym etapie integracji systemowej,  zwiększony zostanie stopnień automatyzacji obsługi wniosków kredytowych. Najważniejsze procesy, które dzięki tej technologii będą znacznie usprawnione, to zapytania do baz zewnętrznych, analizy zdolności kredytowej, oraz scoringu. Szyna Oracle zapewnia nam także spójny dostęp do aplikacji bankowych w różnych bankach grupy SGB i związaną z tym redukcję kosztów. Niezmiernie ważną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej wydajności i niezawodności platformy integracyjnej przy zbudowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa udostępnianych usług. Dzięki temu rozwiązaniu każdy ze Zrzeszonych Banków będzie mógł wykorzystywać zunifikowane mechanizmy dostępu do wszystkich zasobów naszych głównych systemów dziedzinowych” – komentuje Marcin Brygier, kierownik projektu wdrożenia platformy integracyjnej w SGB-Bank.

„Usprawnienie komunikacji pomiędzy głównymi aplikacjami bankowymi, to główny powód wdrożenia szyny Oracle Service Bus w Grupie SGB” – komentuje Maciej Kaczorek z Działu Konsultingu Oracle. „Dzięki tej platformie użytkownicy uzyskają wsparcie dla procesu obsługi wniosków kredytowych – zarówno dla kredytów dla klientów indywidualnych jak i firmowych. Za pośrednictwem integracyjnej szyny usług, pomiędzy aplikacjami będą przesyłane między innymi dane o wnioskodawcach oraz dane o kredytach, rachunkach i lokatach, pozwalające na wyznaczenie odpowiedniego zaangażowania Banku wobec poszczególnych wnioskodawców”.

Źródło: Oracle