Grupa Raiffeisen Bank Polska osiągnęła w I kwartale 46,5 mln zł zysku netto

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.250x73

  • 46,5 mln zł zysku skonsolidowanego i 34,5 mln zł zysku jednostkowego;
  • Wartość portfela kredytów i depozytów bez większych zmian w stosunku do stanu z końca 2012 r.;
  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 11,9%.

W I kwartale 2013 roku Raiffeisen Bank Polska zakończył kolejny etap działań mających na celu integrację oferty po dokonanej na przełomie roku fuzji prawnej z Polbank EFG. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 46,5 mln zł.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku kontynuowano prace, które zmierzały do ujednolicenia oferty dla klientów indywidualnych i firmowych. W ciągu zaledwie dwóch tygodni lutego został przeprowadzony rebranding około 300 oddziałów. Dzięki zintegrowaniu ich w ramach sieci informatycznej klienci mogą teraz w dowolnej placówce korzystać z szerokiej oferty połączonego banku. Pojawienie się na rynku nowej marki Raiffeisen Polbank zostało wsparte kampanią z udziałem najlepszej polskiej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk.

Sektor bankowy na początku roku musiał zmierzyć się z dalszym osłabieniem aktywności przedsiębiorstw, ograniczaniem przez nie nakładów inwestycyjnych i stagnacją konsumpcji gospodarstw domowych. Niepewność dotycząca przyszłej sytuacji w gospodarce krajowej i na rynkach zagranicznych zniechęcała klientów do zadłużania się. W porównaniu z końcem grudnia wartość udzielonych kredytów praktycznie się nie zmieniła i wyniosła na koniec marca 35,30 mld zł. Równie stabilny był portfel depozytów klientów, który po I kwartale sięgał 32,06 mld zł. Suma bilansowa wyniosła 50,08 mld zł.

czarnecki.piotr.01.150xW pierwszym kwartale przyszło nam prowadzić biznes przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, a jednocześnie kontynuować scalanie banku, by jak najszybciej osiągnąć oczekiwane efekty fuzji, dojść do maksymalnej efektywności i oczywiście zaoferować jak najwięcej korzyści klientom. Od strony biznesowej, jak wszystkie banki, odczuliśmy presję na wynik odsetkowy wynikającą ze spadku stóp rynkowych. Z drugiej strony, dzięki ostrożnej polityce kredytowej znacząco ograniczyliśmy koszty ryzyka i jednocześnie bardzo restrykcyjnie podchodziliśmy do wydawania pieniędzy, pomimo konieczności prowadzenia wielu kosztownych projektów, głównie integracyjnych” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank osiągnął 34,5 mln zł zysku netto i 45,2 mln zł zysku brutto. Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła 68,6 mln zł. Wynik z działalności bankowej sięgnął 444,8 mln zł, podczas gdy przychody odsetkowe 591,2 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 74,5%, czyli był o 0,4 pp wyższy niż na koniec grudnia 2012 r. Współczynnik wypłacalności na koniec I kwartału ukształtował się na bezpiecznym poziomie 11,89% (12,03% w końcu grudnia 2012 r.). Zwrot na kapitale wyniósł 3,27% w ujęciu brutto i 2,5% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,28%.

Suma bilansowa Grupy Raiffeisen Bank Polska praktycznie nie zmieniła się w porównaniu ze stanem z końca 2012 r. i wyniosła 54,86 mld złotych. Fundusze własne na poziomie Grupy wynosiły na koniec 2012 roku 5,75 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 46,5 mln zł.

W I kwartale 2013 roku Raiffeisen Bank Polska utrzymał pozycję największego dostawcy rozwiązań faktoringowych na krajowym rynku, kontrolując w nim około 1/5 udziałów. Wartość wykupionych wierzytelności handlowych przekroczyła 3,62 mld zł.

Raiffeisen-Leasing Polska pozostał drugą największą spółką w swojej branży, udzielając finansowania na kwotę 555 mln zł.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.