Grupa Masterlease obniża koszty finansowania działalności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

masterlease.01.400x268.

  • Prime Car Management, jednostka dominująca Grupy Masterlease, zawarł z konsorcjum banków aneks do umowy kredytowej, który znacznie obniża koszt pozyskania kapitału
  • Dzięki tej umowie roczny koszt finansowy obniży się o kilka milionów złotych, co przełoży się bezpośrednio na wzrost zysku brutto
  • Obniżenie kosztów finansowania to kolejna zapowiedź giełdowej spółki sprzed debiutu, która została zrealizowana i pozwoli Grupie na dalszy wzrost rentowności

Podpisany aneks zwiększa kwotę kredytów o 150 mln zł (do 693,5 mln zł) dla Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku leasingu pod względem wielkości floty pojazdów – Wzrost limitu kredytowego i zapewnienie Grupie tańszego finansowania to bardzo dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy. Dzięki temu znacznie zwiększamy bezpieczeństwo finansowania oraz mamy możliwość zaoferować naszym klientom korzystniejsze warunki handlowe, co powinno przełożyć się na pozyskanie nowych kontraktów – mówi Jakub Kizielewicz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Prime Car Management.

Na koniec czerwca 2014 roku łączna wielkość floty Grupa Masterlease wynosiła 22 437 pojazdów finansowanych (wzrost o 152 pojazdy od końca 2013 roku) i 880 pojazdów będących w zarządzaniu.

Dzięki nowej umowie z bankami, Grupa Masterlease będzie również płaciła niższe marże, zarówno od umów już zawartych (od 0,4 do 0,8 punktu procentowego mniej), jak i od nowych (0,75 punktu procentowego mniej). – To oznacza realny spadek kosztów finansowych Grupy, co powinno przełożyć się wzrost zysku brutto Grupy o kilka milionów złotych rocznie. Taką zapowiedź przedstawialiśmy inwestorom podczas procesu IPO i po kilku miesiącach została ona zrealizowana. To kolejny krok w kierunku dotrzymania kolejnej złożonej obietnicy – wysokiej dywidendy dla akcjonariuszy, sięgającej 75% zysku netto – dodaje J. Kizielewicz.

Grupa Masterlease opublikuje w poniedziałek 1 września wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku. Jak zapewnia zarząd, będą one zgodne z przewidywaniami.

Źródło: Grupa Masterlease