Grudniowa oferta detalicznych obligacji skarbowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.gielda.01.400x300Tylko w grudniu Grudniowa 14-tka - nowa czternastomiesięczna obligacja skarbowa. Wzrost oprocentowania 2-letnich papierów skarbowych. Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w grudniu br.W grudniu br. oferta Ministerstwa Finansów została rozszerzona o jednorazową sprzedaż obligacji oszczędnościowych o krótkim terminie wykupu: Grudniową 14-kę.

Grudniowa 14-tka posiada najkrótszy okres wykupu ze wszystkich będących obecnie w standardowej ofercie obligacji – 14 miesięcy.

Oprocentowanie Grudniowej 14-tki jest znane w momencie zakupu i wynosi:

  • 0,4% – w pierwszych 3 miesiącach (od 1 do 3 miesiąca)
  • 1,4% – w kolejnych 10 miesiącach (od 4 do 13 miesiąca)
  • 14,14% – w 14 miesiącu.

Po czternastu miesiącach rentowność Grudniowej 14-tki wyniesie 2,14% w skali roku. Nową obligację można nabyć w drodze zamiany. Cena zamiany Grudniowej 14-tki została ustalona w wysokości 99,90 zł co przekłada się na wyższą rentowność – 2,23% w skali roku. Grudniowa 14-ka posiada opcję wcześniejszego zakończenia oszczędzania bez opłat i utraty narosłych odsetek.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wzrosło do 2,20% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,40% dla 3-latek, 2,60% dla 4-latek oraz 3,00% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym mnożnik i marże zostały utrzymane na niezmienionym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Nowa obligacja krótkookresowa to trzecia niestandardowa oferta obligacji oszczędnościowych. Po Listopadowej 13-tce i Lutowej 7-ce teraz oferujemy Grudniową 14-tkę, czyli obligacje czternastomiesięczne. Mamy nadzieję, że również ta niestandardowa oferta spotka się z zainteresowaniem nabywców. Pierwsze informacje świadczą o bardzo pozytywnym odbiorze Grudniowej 14-tki, jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu 1 grudnia br. złożono zapisy na kupno tych obligacji o wartości prawie 70 mln zł. W pierwszych dwóch dniach grudnia sprzedaliśmy Grudniową 14-tkę o wartości kolejnych kilkudziesięciu milionów zł. Warto zwrócić uwagę, że w grudniu podwyższyliśmy do 2,20% oprocentowanie naszych standardowych obligacji 2-letnich. Od warunków panujących na rynku obligacji hurtowych w najbliższych tygodniach zależeć będzie, czy oprocentowanie to obowiązywać będzie tylko w grudniu – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 25 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 grudnia br. do 31 grudnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
141205.obligacje.tabele.01.600

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski