GPW: sześć spółek uznanych za „świadome klimatycznie”

GPW: sześć spółek uznanych za „świadome klimatycznie”
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW "corporate Climate Crisis Awareness ctudy", przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało tytuł "Spółki Świadomej Klimatycznie". W tym gronie znalazły się: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC oraz Orange Polska.
W 2. edycji badania świadomości klimatycznej spółek z @GPW_WSExchange 6 przedsiębiorstw otrzymało tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”: MOL, LPP, LUG, @jsw_sa, CCC oraz @Orange_Polska #GPW #giełda

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych, podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za rok 2019. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, taki obowiązek miało 151 notowanych na GPW spółek. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityki lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Po analizie danych zaraportowanych za 2019 r., najlepszy wynik w badaniu miało sześć firm: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC oraz Orange Polska.

Czytaj także: OZE: tylko 11 proc. MŚP planuje inwestycje w odnawialne źródła energii >>>

„Te sześć spółek uzyskało w naszym badaniu ponad 70 proc. punktów. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 151 spółek. Liczba zdobytych punktów przez liderów badania znacząco przewyższa średnią” – poinformował Michał Stalmach, starszy konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska.

„W zeszłym roku pokazaliśmy jedynie spółki, które zdobyły 5 pkt. i było ich tylko sześć. W tegorocznej edycji badania mieliśmy już siedemnaście podmiotów z takim wynikiem. Widzimy więc przyrost spółek, które coraz dokładniej raportują swoje podejście do kwestii klimatycznych” – dodał.

Ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko

Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zwrócił jednak uwagę, że uzyskanie „świadomości klimatycznej” to dopiero pierwszy krok we właściwym kierunku, jakim jest ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko.

„Uznaliśmy, że w tym roku dopiero poziom minimum 70 proc. maksymalnej liczby punktów jest odpowiedni, kiedy można powiedzieć o spółce, że jest „świadoma klimatycznie”. Aby jednak nie było zbyt optymistycznie, należy zaznaczyć, aby nie mylić tego tytułu z hasłem „spółka odpowiedzialna klimatycznie” – podkreślił Piotr Biernacki.

Spółka „świadoma klimatycznie” wie, jakie wyzwania wiążą się ze zmianą klimatu, ma odpowiednią politykę i strategię ograniczanie swojego wpływ na środowisko, a także starannie raportuje emisję gazów cieplarnianych. O „odpowiedzialności klimatycznej” można mówić dopiero, jeśli firma rzeczywiście ograniczy swój wpływ na środowisko i znajduje się na drodze do zredukowania emisji gazów cieplarnianych do zera.

Najlepsza energetyka i paliwa

„Patrząc na całą populację firm giełdowych, wyniki badania nie wypadają zbyt optymistycznie. Średnia liczba przyznanych punktów wynosi 1,87 pkt. na 10 pkt. możliwych do zdobycia. Między liderami a resztą badanych spółek jest przepaść” – wskazał Michał Stalmach.

Najlepsza spółka osiągnęła wynik 9,33 pkt. Rok wcześniej lider zdobył 7,33 pkt.

Według autorów badania, duże spółki, czyli firmy notowane w WIG20 i mWIG40, dokonały największego postępu w raportowaniu emisji gazów cieplarnianych. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki paliwowe i energetyczne, a najniższe spółki handlowe i usługowe.

„Najmocniejsze w badaniu były spółki z makrosektora paliw i energia. To nie dziwi, ponieważ spółki z tych branż już wcześniej musiały gromadzić niezbędne informacje dotyczące kwestii klimatycznych, z uwagi na ich obecność w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2” – powiedział ekspert z Bureau Veritas Polska.

„Aż 1/3 spółek nie otrzymała ani jednego punktu w badaniu. Dodatkowo 23 proc. firm w swoim raporcie nie zawarło ani jednego słowa kluczowego, typu: zmiana klimatu, emisja gazów cieplarnianych, CO2, itp. To pokazuje, że mamy dużą grupę spółek, które nie zauważają wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącej raportowania kwestii klimatycznych” – dodał.

Ekspert wsakzał, że jedynie 15 proc. spółek raportuje zgodnie z określonym standardem i się na niego powołuje. Jak twierdzi, dalej wiele spółek raportuje emisję gazów cieplarnianych w sposób intuicyjny.

„Nadal niewiele spółek ma politykę lub strategię przeciwdziałania zmianom klimatu, a bardzo nieliczne określiły konkretne, mierzalne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Widać jednak wąskie grono liderów, spółek, których zarządy na poważnie podchodzą do wyzwania, jakim jest kryzys klimatyczny. Wierzę jednak, że to grono będzie szybko rosnąć” – powiedział Piotr Biernacki.

Badanie świadomości klimatycznej spółek z GPW „corporate Climate Crisis Awareness study” zostało przygotowane przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzysz

Źródło: PAP BIZNES