GPW: Marek Dietl pozostanie w fotelu prezesa na nową kadencję

GPW: Marek Dietl pozostanie w fotelu prezesa na nową kadencję
Źródło: GPW/YT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało w środę o powołaniu Marka Dietla na prezesa spółki na nową kadencję.

Jak poinformowała w środę przewodnicząca NWZ, 13 czerwca minister aktywów państwowych zgłosił kandydaturę Marka Dietla na stanowisko prezesa na następną kadencję, a Dietl wyraził zgodę na kandydowanie. Podczas środowego walnego zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie zgłosił innej kandydatury.

Zgoda KNF nie jest wymagana

Przewodnicząca NWZ poinformowała, że w przypadku kandydatury Marka Dietla, który jest obecnym prezesem GPW, nie jest wymagana zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Kontynuacja strategii wzrostu rozwoju giełdy

Przed głosowaniem Dietl powiedział, że jeśli miałby kontynuować sprawowanie funkcji prezesa chce dalej realizować ambitną strategię wzrostu rozwoju giełdy – w obszarze podstawowego biznesu, ale i wchodząc w nowe obiecujące obszary związane m.in. z technologią i danymi.

Czytaj także: GPW: 38,1 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 roku >>>

Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym prezesa. Kadencja członków zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

„W związku z upływem kadencji członków zarządu Giełdy z dniem 25 lipca 2022 r. zaistniała konieczność powołania członków zarządu, w tym prezesa zarządu, na nową czteroletnią kadencję celem zapewnienia ciągłości działania spółki” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Dietl został wybrany na prezesa GPW w 2017 r. 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Jak podała GPW w komunikacie, dr Marek Dietl jest od 2017 roku Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od 2012 roku adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK).

Marek Dietl jest absolwentem SGH, a tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow jako junior fellow. W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK) najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Przed dołączeniem do zespołu KFK Pan Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizującej się w zarządzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta (w roku 1999) do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata.

Marek Dietl posiada duże doświadczenie związane z rynkiem finansowym. Oprócz wspomnianej powyżej 4 letniej pracy w Krajowym Funduszu Kapitałowym, ukończył specjalistyczne dwuletnie studia 
w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 2008-2013 był mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia do września 2017 roku zasiadał w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo.

Ponadto, posiada doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek notowanych:

  1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Strategii, od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku,
  2. Mercator Medical S.A.; Członek Rady Nadzorczej; od czerwca 2016 roku do września 2017 roku,
  3. Polnord S.A.; Członek Rady Nadzorczej; od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku,
  4. BSC Drukarnia Opakowań S.A.; Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu od czerwca 2013 roku do stycznia 2017 roku,
  5. Atende S.A.; Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2013 roku do września 2017 roku,
  6. Midven S.A.; Członek Rady Nadzorczej w latach 2013-2014,
  7. Techmex S.A.; Członek Rady Nadzorczej w latach 2009-2011.

Marek Dietl posiada również doświadczenie w organach spółek niepublicznych – zarządzał trzema spółkami, a w kolejnych dwunastu zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. były to podmioty związane 
z rynkiem finansowym: Lib-Leasing (2005-2010); BA Seedfund (2006-2008); Inovo Venture Fund (2013-2014); Zernike Meta-Ventures (2013-2014). Od 2018 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Marek Dietl podejmuje również działalność społeczną i ekspercką. W latach 2007-2010 był społecznym doradcą trzech kolejnych Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2008-2013 był mediatorem 
w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, w latach 2006-2017 ekspertem (2006-2017)  i członkiem zarządu (2015-2017) Instytutu Sobieskiego oraz w latach 2011-2017 ekspertem Business Centre Club, a obecnie jest społecznym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Ponadto od 2018 roku jest członkiem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. W czasie studiów był współzałożycielem, członkiem zarządu oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenie ConQuest Consulting.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW, PAP BIZNES