GPW: łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym w lutym niższa niż przed rokiem

GPW: łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym w lutym niższa niż przed rokiem
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,9 mld zł w lutym 2019 r., czyli o 5,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku @GPW_WSExchange wyniosła 15,9 mld zł w lutym 2019 r. #GPW #giełda

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w lutym 2019 r. o 5,7% rdr do poziomu 15,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lutym 2019 r. 764,7 mln zł, o 5,7% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2019 r. wyniosła 59 903,70 pkt i była o 2,9% niższa niż przed rokiem.

Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect

Na rynku NewConnect w lutym 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 56,9% rdr do poziomu 118,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lutym wzrosła o 73,7% rdr i wyniosła 116,7 mln zł.

W lutym 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 529,1 tys. szt., czyli o 15,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 16,6% rdr do poziomu 280,2 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,6 mld zł na koniec lutego 2019 r. wobec 75,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym 2019 r. o 2,8% rdr do poziomu 280,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lutym 2019 r. 29,6 mld zł i była o 20,8% niższa niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu energią elektryczną

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2019 r. wyniósł 16,4 TWh, co oznacza wzrost o 78,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 24,2% rdr do poziomu 2,6 TWh. Na rynku forward wzrósł o 95,0% rdr do poziomu 13,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w lutym o 31,0% rdr do 6,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 63,9% do poziomu 1,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 4,7% do poziomu 5,0 TWh.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW