GPW Benchmark o planie pomocy dla kredytobiorców: wskaźnik mający zastąpić WIBOR będzie można stosować w II połowie 2022 roku

GPW Benchmark o planie pomocy dla kredytobiorców: wskaźnik mający zastąpić WIBOR będzie można stosować w II połowie 2022 roku
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej ON (overnight) będzie gotowy do stosowania w drugiej połowie 2022 roku - podano w stanowisku zarządu GPW Benchmark.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u będą stosować transparentny i bardziej korzystny dla kredytobiorców wskaźnik oprocentowania kredytów. Stawka ta ma być oparta na oprocentowaniu depozytów overnight na rynku międzybankowym.

Czytaj także: Premier przedstawił plan pomocy dla kredytobiorców: zastąpienie WIBOR inną stawką, nowy Fundusz Pomocowy w wysokości 3,5 mld zł i wakacje kredytowe >>>

„Od kilku kwartałów GPW Benchmark prowadzi działania związane z rozwojem alternatywnych wskaźników stopy procentowej. Na te działania składają się zadania związane z analizą danych transakcyjnych przekazywanych przez polskie banki, określeniem szczegółowych parametrów dot. metody opracowywania, rozwojem narzędzia do kalkulacji wskaźników referencyjnych, opracowaniem dokumentacji dotyczącej wskaźników referencyjnych oraz przygotowaniem dokumentu konsultacyjnego” – podano w stanowisku zarządu GPW Benchmark.

GPW Benchmark zajmuje się m.in. wyliczaniem wskaźników rynkowych

GPW Benchmark to należąca do GPW spółka, która zajmuje się m.in. wyliczaniem wskaźników rynkowych, w tym również wskaźnika WIBOR. W stanowisku zarządu firmy zapowiedziano, że w dokumencie konsultacyjnym GPW Benchmark przedstawi wyniki analiz indeksów opartych na depozytach niezabezpieczonych oraz na transakcjach warunkowych. Dodano, że badania segmentu transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych przynoszą wartościowe wnioski dotyczące optymalnego wyboru alternatywnego wskaźnika referencyjnego, tak co do zasobności informacyjnej, stabilności jak i odporności danego indeksu.

Czytaj także: Prezes PFR wyjaśnia, co zastąpi WIBOR zgodnie z planem pomocy dla kredytobiorców >>>

„Celem konsultacji publicznych będzie więc przekazanie niezbędnych informacji dotyczących analiz i badań rynkowych przeprowadzonych przez administratora oraz zapewnienie przejrzystej informacji dla przedstawicieli szerokiego rynku finansowego i podmiotów korzystających ze wskaźników referencyjnych co do możliwości wyboru wskaźnika referencyjnego” – stwierdzono w informacji.

Wskaźniki referencyjne wolne od ryzyka

Dodano, że indeksy opracowywane przez GPW Benchmark bazować będą na koncepcji risk free rate, czyli wskaźników referencyjnych wolnych od ryzyka, co należy rozumieć jako oparcie wskaźnika referencyjnego wyłącznie na rzeczywistych transakcjach. Rynek pieniężny w Polsce pozwala na skonstruowanie kilku typów wskaźnika referencyjnego.

„Zadaniem konsultacji publicznych i międzyinstytucjonalnych będzie wybór wskaźnika referencyjnego jako tzw. głównego alternatywnego wskaźnika referencyjnego, który mógłby być wprowadzany do instrumentów i umów finansowych. Utrzymujemy bazowe założenia harmonogramu zakładające, że alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej ON (overnight) będzie gotowy do stosowania w drugiej połowie 2022 roku, podczas gdy w najbliższych tygodniach zaprezentujemy wyjściowe wersje proponowanych indeksów” – zapowiedziano.

Czytaj także: Zmiana wskaźnika WIBOR nie może być manipulacją rynkiem, opinie ekonomistów >>>

Zarząd GPW Benchmark zaznaczył, że istotną kwestią z punktu widzenia korzystania ze wskaźników referencyjnych „jest budowanie krzywej terminowej, czyli zapewnienie możliwości wyznaczania terminowych stóp procentowych”.

„W tym zakresie wstępne działania skupione będą na koncepcji stawki terminowej jako efektu zrealizowanych wartości indeksu dla terminu zapadalności ON (jednodniowych) czysto transakcyjnych wskaźników referencyjnych. Stopa terminowa byłaby więc wynikiem codziennego składania oprocentowania jednodniowego depozytu w zadanym okresie. Implementacja takiego realizującego się w czasie procentu wymaga przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących definiowania okresu naliczania odsetek i momentu płatności odsetkowych i będzie realizowana w kolejnej fazie” – poinformowano. 

Źródło: PAP BIZNES