GPW Bechmark od 19 marca wprowadza Miesięczny Wskaźnik Obrotu

GPW Bechmark od 19 marca wprowadza Miesięczny Wskaźnik Obrotu
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark wprowadzi zmiany w zakresie metody wyznaczania niektórych indeksów GPW Benchmark wprowadzi z dniem 19 marca zmiany w zakresie metody wyznaczania niektórych indeksów giełdowych ‒ podała GPW w komunikacie.

Jak podano, kwalifikacja spółki do danego indeksu w ramach rewizji rocznej lub korekty kwartalnej odbywać się będzie dodatkowo w oparciu o Miesięczny Wskaźnik Obrotu (MWO).

Wyznaczany będzie on niezależnie dla indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30.

Wskaźnik jest obliczany jako mediana dziennego wolumenu obrotu w predefiniowanym okresie.

Czytaj także: Giełda: docelowo WRR wskaźnikiem alternatywnym dla WIBOR-u

Jak obliczane są punkty rankingowe?

Ponadto, punkty rankingowe spółek na potrzeby rankingu tych indeksów obliczane będą według wzoru: R(1)=0,4*sT(i) + 0,6*sC(i).

Gdzie sT(i) to procentowy udział w obrotach akcjami spółki „i” w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu.

Natomiast  sC(i) to procentowy udział wartości akcji w wolnym obrocie spółki „i” w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu.

Czytaj także: GPW Benchmark: w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych

Tylko spółki z siedzibą w Polsce

GPW podała, że na listę uczestników indeksu mWIG40 nie mogą być wpisane spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, notowane jednocześnie na rynku regulowanym i innych rynkach, o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej mediany kapitalizacji rynkowej spółek z WIG20.

Analogicznie, na listę uczestników sWIG80 nie mogą być wpisane spółki z siedzibą poza Polską, notowane też na innych rynkach, o wartości rynkowej powyżej mediany kapitalizacji spółek z mWIG40.

Wartość mediany obliczana jest na podstawie wartości rynkowej spółek w okresie ostatnich trzech miesięcy przed dniem rankingu.

Czytaj także: GPW: powstanie „Indeks Łukasiewicza” grupujący najbardziej innowacyjne spółki

Źródło: PAP BIZNES