Giełdowe Altus TFI S.A. chce mieć ponad 7 mld zł aktywów w funduszach na koniec 2015 r. Na koniec września br. zarządzało już 6,7 mld zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależne Altus TFI S.A. zarządza 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych. We wrześniu br., mimo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych, wartość tego portfela zwiększyła się o blisko 120 mln zł, najwięcej spośród giełdowych TFI.

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. kontynuuje dobrą passę na rynku funduszy inwestycyjnych. 30 września br. wartość aktywów netto (WAN) 66 funduszy zarządzanych przez giełdową spółkę wyniosła 6 695,18 mln zł, o 1,82% (tj. o 119,49 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku 2015 roku WAN portfela funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. zwiększyła się o 61,14% (tj. o 2 540,21 mln zł), a licząc rok do roku o 93,64% (tj. 3 237,57 mln zł). To znacznie szybciej niż cały polski rynek funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu niezależne Altus TFI S.A. szybko zwiększa w nim swój udział.

We wrześniu, mimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, zanotowaliśmy wzrost aktywów funduszowej części naszego portfela. Największe napływy uzyskaliśmy w dedykowanych funduszach zamkniętych, a także w niededykowanych fiz-ach. Świetnym wynikiem zakończyły się emisje funduszy realizujących strategię absolutnej stopy zwrotu: naszych flagowych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych, czy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, na które utrzymuje się stały duży popyt wśród inwestorów – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Przyrosty na portfelu funduszowym, który ma kluczowe znaczenie dla wyników finansowych spółki są bardzo obiecujące. Dzięki właściwej dywersyfikacji systematycznie on rośnie, choć branża od przynajmniej dwóch miesięcy boryka się ze spadkiem wartości zarządzanych aktywów. Tylko dzięki pracy organicznej w III kwartale br. wartość aktywów netto funduszy zwiększyła się o 174 mln zł, a w ciągu trzech kwartałów, także dzięki transakcjom konsolidacyjnym wartość tej części portfela wzrosła o 2,54 mld zł. Liczę, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze zamknięte oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów, m.in. o podmioty Grupy SKOK uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2015 roku – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Na koniec września 2015 r. w portfelu giełdowego Altus TFI S.A. było 47 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Towarzystwo zarządzało również 19 funduszami otwartymi, przeznaczonymi dla klienta detalicznego: 9 subfunduszami Altus FIO Parasolowego, 6 funduszami pod marką SKOK (po przejęciu SKOK TFI S.A.) oraz 4 subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, na zlecenie Raiffeisen Bank Polska S.A. – Systematycznie pracujemy nad poszerzeniem oferty. W tym roku zaproponowaliśmy zamożnym inwestorom cztery nowe niededykowane fundusze zamknięte, m.in. Altus FIZ Aktywny Akcji, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. We wrześniu rozpoczęliśmy współpracę z Grupą SKOK w zakresie dystrybucji naszych produktów, o komplementarnych strategiach inwestycyjnych, np. subfunduszy FIO Parasolowego, czy funduszy absolutnej stopy zwrotu, które trafią do jednej z największych sieci placówek w Polsce. Pracujemy także nad stworzeniem kolejnych produktów dedykowanych do tej sieci. Naszym celem na 2015 r. jest trwałe przekroczenie bariery 7 mld zł aktywów funduszy, w co wierzę nam się uda, i co znacząco przybliżyłoby nas do pierwszej dziesiątki największych TFI w Polsce – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Źródło: Altus TFI S.A.