Giełda nie tylko dla zaawansowanych inwestorów

Giełda nie tylko dla zaawansowanych inwestorów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak zacząć inwestować na giełdzie? Na czym dokładnie polega inwestowanie w spółki? Sporym błędem osób zaczynających przygodę z giełdą jest brak wiedzy dotyczącej jej funkcjonowania. Jednak początkujący inwestor ma wiele możliwości do zdobycia takiej wiedzy, a wśród nich jest udział w praktycznych kursach Szkoły Giełdowej organizowanych przez Fundację GPW.

Częstym błędem popełnianym przez osoby rozpoczynające przygodę z #giełdą jest #inwestowanie bez znajomości najważniejszych zasad oraz wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego

Szkoła Giełdowa to program realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Program składa się z dwóch części kursu: „Podstawy inwestowania na GPW” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych”. Szkolenia odbywają się w różnych miastach w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale również m.in. w Lublinie, Łodzi czy Rzeszowie. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów od lat związanych z rynkiem kapitałowym, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pozyskanym doświadczeniem, z osobami które chcą poznać tajniki inwestowania na giełdzie. W Warszawie Szkoła Giełdowa jest realizowana we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. W ostatnim miesiącu odbyły się przedwakacyjne kursy.

Program kursu „Podstawy inwestowania na GPW” składał się z kilku części dotyczących teoretycznych i praktycznych wskazówek funkcjonowania oraz inwestowania na rynku kapitałowym.

Pierwsza część dotyczyła wpływu otoczenia gospodarczego na giełdę. Dr hab. prof. SGH Agnieszka Alińska, doradca Narodowego Banku Polskiego omówiła zależności pomiędzy gospodarką a giełdą, powiązania mające wpływ na decyzje inwestycyjne, fazy cykli koniunkturalnych oraz politykę kursową i fiskalną w Polsce. Dr Alińska zachęcała do inwestowania na giełdzie nie tylko osoby, które mają wykształcenie ekonomiczne.

Podczas kolejnych dni kursu wykładowcy przedstawili trzy bloki tematyczne. Marcin Kwaśniewski, ekspert Noble Securities, który ma bogate doświadczenie na rynku kapitałowym, przybliżył zagadnienia teoretyczne dotyczące funkcjonowania giełdy, znaczenia rynku kapitałowego oraz charakterystykę rynku pierwotnego i wtórnego. W części praktycznej uczestnicy mieli możliwość m.in. analizy arkuszy zleceń giełdowych. Prowadzący na pytanie o inwestowanie na rynku kapitałowym zaznaczył, że: „Częstym błędem popełnianym przez osoby rozpoczynające przygodę z giełdą jest inwestowanie bez znajomości najważniejszych zasad oraz wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego. Aby zacząć inwestować swój kapitał i w przyszłości osiągnąć sukces na giełdzie i należy w pierwszej kolejności poczynić inwestycję w edukację i zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania giełdy. Szkoła Giełdowa, spotkania dla inwestorów organizowane przez domy maklerskie, czytanie informacji dotyczących  rynku finansowego, które wraz z komentarzami analityków pojawiają się na serwisach poświęconych giełdzie….to tylko niektóre inicjatywy i projekty warte wymienienia. Kolejnym przedsięwzięciem na które, w mojej ocenie, każdy początkujący inwestor powinien zwrócić uwagę, jest gra giełdowa. Jest to bardzo dobry trening przed rozpoczęciem inwestowania, a także możliwość nabycia cennego doświadczenia bez ponoszenia ryzyka, ponieważ do dyspozycji  mamy wirtualne pieniądze”.

Dr Piotr Kuszewski, wykładowca Instytutu Bankowości SGH, przedstawił zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego i instrumentów finansowych oraz analizy technicznej, finansów behawioralnych i zasad zarządzania portfelem instrumentów finansowych.  Dr Kuszewski wyjaśnił na co powinni uważać inwestorzy:  „Inwestorzy powinni zwracać uwagę na ryzyko. Początkujący inwestorzy powinni mieć świadomość tego co robią i rozumieć instrumenty, w które inwestują. Inwestowanie nie jest czynnością losową. Kluczowe dla inwestowania oraz zrozumienia co się będzie działo z naszymi aktywami jest nieustanne analizowanie rynku, kształcenie się i weryfikowanie przyjętych założeń. Pozwala to zrozumieć poziom ponoszonego ryzyka i czego możemy oczekiwać. Każda osoba może inwestować pod warunkiem, że włoży w to odpowiednio dużo wysiłku i zaangażowania”.

Dr Mirosław Budzicki, strateg rynków finansowych w PKO BP, wykładowca SGH przedstawił część związaną z wyceną oraz oceną spółki. Na pytanie dotyczące tego, czym powinien kierować się początkujących inwestor dr Budzicki skomentował:  „Przede wszystkim  inwestor powinien określić swój profil inwestycyjny. Ten pierwszy krok pozwoli odpowiedzieć na kolejne pytanie, czyli w jakie spółki chcemy inwestować, o jakim charakterze – czy mają to być spółki stosunkowo bezpieczne czy może bardziej ryzykowne. Należy pamiętać, że inwestowanie w akcje cechuje wysoki stopień ryzyka. Jeżeli dysponujemy ograniczonymi środkami finansowymi, to lepiej angażować  mniejsze kwoty w spółki o mniejszym stopniu ryzyka. Inwestor, który zaczyna przygodę z giełdą powinien wybierać spółki większe, bardziej stabilne np. spółki dywidendowe. Inwestując nie liczyłbym na gigantyczne zyski rzędu 100% lub 200%. Na początku też nie warto inwestować w spółki o podwyższonym ryzyku, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że na tym stracimy.  Inwestor może stosować kilka technik, które pozwolą ograniczyć ryzyko  i prawdopodobieństwo straty. Po pierwsze – możemy inwestować w indeks, który grupuje ryzyka wszystkich spółek. Po drugie – można kupić akcje wielu spółek, np. 10 dużych firm z WIG20.  Duże oraz stabilniejsze spółki wypracowują zyski i mogą się nimi dzielić. Możemy również przyjąć poziomy wejścia i wyjścia z inwestycji. Momenty, w których zarabiamy po 10 czy 15% wbrew pozorom nie są aż takie częste i warto czasami zrealizować ten zysk, bo może za chwilę przejść w stratę”.

Dr Budzicki podkreślił, że:  „Dzięki Szkole Giełdowej potencjalni inwestorzy uzyskują szeroką wiedzę na temat różnych form inwestowania, sposobów oceny ryzyka oraz zasad analizy fundamentalnej aktywów. Uczestnik kursu uzyskuje wiedzę na temat instrumentów, które wykorzystywane są na rynku giełdowym i to umożliwia im bardziej świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Kurs podstawowy wprowadza słuchaczy w tematykę świata giełdowego, a średniozaawansowany jest pogłębieniem tych rozważań i koncentruje się na umiejętnościach praktycznych, szczególnie z zakresu analizy fundamentalnej. Warto też dodać, że szkolenie średniozaawansowane  dosyć szczegółowo wyjaśnia  metody stosowane przez profesjonalistów”.

Marek Kosycarz, uczestnik kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” Szkoły Giełdowej zdecydował się na udział, ponieważ chciał uporządkować swoją wiedzę na temat inwestowania. „Kurs stanowi bardzo dobry przekrój tematów w pigułce, pokazuje czego tak naprawdę trzeba się jeszcze nauczyć w tym zakresie. Ponadto prowadzący posiadają ogromną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, co jest unikalne” – podkreślił.

Szkoła Giełdowa to przede wszystkich zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów z rynku kapitałowego oraz  wysoki standard przekazywanych materiałów. Szkoła pozwala zachęcić wszystkich zainteresowanych inwestowaniem, a szczególnie młode osoby do dołączenia do grupy inwestorów indywidualnych na giełdzie.

Fundacja GPW oprócz Szkoły Giełdowej prowadzi  liczne bezpłatne szkolenia stacjonarne i webinary, a także udostępnia materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia. Ponadto dla wszystkich chcących spróbować swoich sił na giełdzie dostępny jest serwis GPWtr@der – platforma demo służąca do nauki inwestowania w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe notowane na GPW.