Getin Noble Bank: wbrew KNF akcjonariusze nie odwołali Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej. Jest reakcja KNF

Getin Noble Bank: wbrew KNF akcjonariusze nie odwołali Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej. Jest reakcja KNF
Leszek Czarnecki. Źródło: GNB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcjonariusze Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jest już reakcja Komisji Nadzoru Finansowego.

„W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie członka rady nadzorczej banku, pana Leszka Czarneckiego – przewodniczącego rady nadzorczej banku, nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać pana Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku” – czytamy w uchwale.

Przed głosowaniem przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy radzie nadzorczej banku dokonał pozytywnej oceny odpowiedniości wskazanych poniżej kandydatur do rady nadzorczej banku i zarekomendował nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy banku ich powołanie, podano także.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła rating Getin Noble Banku na poziomie CCC+

Jest reakcja KNF

W piątek 30 października ukazał się Komunikat Urzędu KNF ws. nieuwzględnienia wniosków KNF o odwołanie Leszka Czarneckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej IdeaBankSA i Getin Noble Bank SA.

W swoim komunikacie Komisja stwierdza, że przepisy obowiązującego prawa nie przyznają Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień umożliwiających odwołanie członka rady nadzorczej banku w przypadku, kiedy przestał on spełniać wymogi w zakresie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Urząd KNF postulował wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które przyznałyby KNF kompetencje do odwołania członka rady nadzorczej banku na mocy decyzji KNF

Jednocześnie w komunikacie Komisji czytamy: -Zawieszenie członka rady nadzorczej na mocy decyzji Komisji możliwe jest w takim przypadku tylko do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie banku uchwały w sprawie wniosku Komisji o jego odwołanie.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA zamykają więc Komisji możliwość zawieszenia członka rady nadzorczej.

Nie wyłącza to możliwości uwzględnienia okoliczności podjęcia takich uchwał oraz sposobu ustosunkowania się do wniosków KNF w ramach innych działań nadzorczych dotyczących banków lub ich wiodących akcjonariuszy.

KNF chce rozszerzenia swoich uprawnień

Komisja zwraca uwagę w swoim komunikacie na, że Urząd KNF postulował wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które przyznałyby KNF kompetencje do odwołania członka rady nadzorczej banku na mocy decyzji KNF.

-Wdrożenie takiego mechanizmu stanowiłoby zarazem dopełnienie implementacji dyrektywy CRD IV. W związku z trwającym aktualnie procesem legislacyjnym zmierzającym do implementacji dyrektywy CRDV, UKNF nadal stoi na stanowisku, że konieczne jest uwzględnienie w krajowych przepisach takiego uprawnienia KNF.

Dopiero pełne wdrożenie takich rozwiązań pozwoli Komisji na skuteczne egzekwowanie spełniania wymogów odpowiedniości przez osoby pełniące kluczowe funkcje w bankach – pisze w swoim komunikacie Komisja.

25 września 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała wnioski do walnych zgromadzeń Idea Banku i Getin Noble Banku o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku.

Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Czytaj także: Na marginesie plotek o sprzedaży Alior Banku przez PZU SA

Źródło: ISBnews