Getin Noble Bank sprzedał akcje TU Europa na rzecz Meiji Yasuda

Getin Noble Bank sprzedał akcje TU Europa na rzecz Meiji Yasuda
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Getin Noble Bank sprzedał na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company 9,08% akcji TU Europa za 85,72 mln zł, a Getin Holding - 7,46% akcji za 70,42 ml zł, podały Getin Noble Bank i Getin Holding.

Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 zawarł z HDI International AG z siedzibą w Hanowerze (poprzednio Talanx International AG), Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio oraz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę sprzedaży akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (TU Europa).

[…] Umowa sprzedaży akcji objęła 858 334 imiennych akcji zwykłych TU Europa, stanowiących ok. 9,08% udziałów w kapitale własnym ubezpieczyciela. Akcje TU Europa zostały zbyte za łączną kwotę 85 722 174,92 zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Getin Noble Banku na poziomie „CCC”

Bez sprzeciwu BFG

Bank ponadto poinformował, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający jako kurator banku, nie zgłosił w ustawowym terminie sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku wyrażających zgodę na zbycie akcji TU Europa.

„GH dokonał zbycia na rzecz MY 705 079 akcji TU Europa, stanowiących 7,46% kapitału zakładowego TU Europa, za cenę 70 416 534,08 zł” – czytamy w osobnym komunikacie Getin Holding.

Po rozliczeniu sprzedaży akcji TU Europa na podstawie umowy sprzedaży akcji Getin Holding oraz Getin Noble Bank przestaną być akcjonariuszami TU Europa, podsumowano.

Czytaj także: Getin Noble Bank: 1,07 mld zł straty netto grupy w 2021 roku; do KNF trafił już nowy plan naprawy

Sprzedaż zgodna z zapowiedzią

Getin Holding oraz Getin Noble Bank zapowiadały na początku miesiąca, że sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa (TU Europa) na rzecz HDI International oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company do końca czerwca 2022 roku.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,2 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj także: Getin Noble Bank: składka na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. 2022 roku, wynosi 37,3 mln zł

Źródło: ISBnews