GetBack przedstawił nowe propozycje układowe zakładające 38 proc. spłaty

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe zakładające 38 proc. spłaty
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GetBack przedstawił w poniedziałek zaktualizowaną propozycję układu, który przewiduje spłacenie obligatariuszy w 38%. Propozycje te nie były jeszcze uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi, ani z Radą Wierzycieli.

#GetBack przedstawił zaktualizowaną propozycję układu, który przewiduje spłacenie obligatariuszy w 38%

„Emitent przygotował zaktualizowane propozycje układowe, które zostaną przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Emitent jednocześnie zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli” – czytamy w komunikacie.

Spółka chce spłacić należność główną w 38%, w 16 ratach, określonych jako procent łącznej kwoty dokonywanych spłat. Odsetki od wierzytelności ulegają umorzeniu. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli z grupy 1 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 37%.

Należność główną wierzytelności wierzycieli grupy 2 spółka spłaci w 38% w 16 ratach, zaś odsetki ulegają umorzeniu, zaś należność główną wierzytelności wierzycieli z grupy 3 spółka spłaci w 1%, również w 16 ratach.

Należność główną wierzytelności wierzycieli z grupy 4 spółka chce spłacić w 52%, rozłożoną na 16 rat. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli z grupy 4 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 23%.

Należność główną wierzycieli z grupy 5 spółka spłaci wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 100%, zaś należność wierzycieli z grupy 6 spłaci w 10% w 16 ratach.

Spółka podała, że w wyniku konwersji wierzytelności na akcje nowej kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 557 734 017 zł oraz nie wyższą niż 590 613 729,00 zł, tj. z kwoty 5 000 000 zł do kwoty nie niższej niż 562 734 017 zł oraz nie wyższej niż 595 613 729 zł w drodze ustanowienia nie mniej niż 11 154 680 340 oraz nie więcej niż 11 812 274 580 nowych akcji na okaziciela serii F.

Cena emisyjna każdej akcji wynosi 0,05 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji wyniesie nie mniej niż 557 743 017 zł oraz nie więcej niż 590 613 729 zł.

Dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack

29 sierpnia w trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania – w ogólności – propozycji układowej. Ma ona być przedmiotem głosowania 9 października 2018 r. na kolejnym zgromadzeniu wierzycieli.

GetBack w sierpniowych propozycjach układowych zaproponował zwrot 31% środków zainwestowanych w spółkę dla obligatariuszy niezabezpieczonych oraz konwersję 25% wartości wierzytelności, a także redukcję pozostałej części długu.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews