Generali Agro: od sierpnia ważne zmiany w ubezpieczeniu OZE

Generali Agro: od sierpnia ważne zmiany w ubezpieczeniu OZE
Źródło: Generali Agro
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozszerzenie zakresu ochrony o nowe ryzyka, uproszczenie procedur oraz zmiany w podejściu do ubezpieczania instalacji to najistotniejsze nowości w ubezpieczeniu OZE oferowanym przez Generali Agro (dawniej Concordia) od sierpnia 2021 r.

Skierowane do klienta indywidualnego, rolnika czy przedsiębiorcy ubezpieczenie OZE zmienia się i od sierpnia funkcjonuje pod nową nazwą „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii”. Nowa jest jednak nie tylko nazwa. Oferta została udoskonalona. Celem zmian było objęcie odpowiedzialnością ubezpieczyciela nowych ryzyk, zapewnienie większej przejrzystości i przyśpieszenie procesu zawierania ochrony ubezpieczeniowej.

Czym jest ubezpieczenie OZE „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii”?

Ubezpieczenie jest skierowane do klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorców, którzy są właścicielami paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Jego zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie instalacji przed skutkami negatywnych zdarzeń losowych, m.in. zjawisk atmosferycznych, przepięć i wywołanych przez nie pożarów, kradzieży i wandalizmu oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka strat w wytwarzaniu energii elektrycznej będących następstwem zdarzenia losowego oraz efektem gorszego usłonecznienia.

Brak słońca niestraszny dla OZE

Nowa oferta rozszerza odpowiedzialność towarzystwa za szkody spowodowane awariami instalacji fotowoltaicznej, a także za szkody w routerze, który zapewnia jej dostęp do Internetu. Innowacyjnym i korzystnym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem jest również ubezpieczenie od niepogody. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu ryzyka, jakim jest strata w produkcji energii powstała w wyniku gorszego usłonecznienia. W porównaniu z dotychczasową ofertą ryzyko straty w produkcji energii w wyniku gorszego usłonecznienia, czyli ubezpieczenie od niepogody jest zupełnie nowe. Wcześniej ubezpieczenie nie obejmowało też szkód związanych z routerem. 

Uproszczenie procedur i autonomia

Nowa oferta to także uproszczenie formalności niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres koniecznych danych dotyczących posiadanej instalacji został zredukowany do niezbędnego minimum i obejmuje teraz przedstawienie jedynie kilku najistotniejszych informacji. Nowe rozwiązania systemowe nie wymagają uaktualniania danych dotyczących instalacji w kolejnych latach ubezpieczenia, a zawarcie polisy trwa tylko kilka minut.

– Słuchamy naszych klientów i agentów, dlatego systematycznie rozwijamy ofertę. W przypadku ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii identyfikujemy i obejmujemy ochroną nowe ryzyka oraz maksymalnie upraszczamy procedury. Jest to bardzo przydatne nie tylko na etapie zawierania ubezpieczenia, ale także podczas likwidacji szkód. Warto zauważyć, że w następstwie ostatnich nawałnic odnotowaliśmy blisko 80% wzrostu liczby zgłoszeń, a część z nich dotyczyło właśnie instalacji OZE. Również przy tych zdarzeniach stosujemy uproszczone procedury likwidacji tak, aby poszkodowani jak najszybciej otrzymali należne środki pieniężne – mówi Sergiusz Lenhardt, ekspert Generali Agro.

Concordia zmienia się w Generali Agro

Obecnie trwa ostatni etap procesu połączenia Concordii z Generali. Od sierpnia cenione na rynku ubezpieczenia dla branży rolnej Concordii Polska sprzedawane są pod marką Generali Agro. Zmienia się identyfikacja wizualna firmy, ale zespół doświadczonych ekspertów rolnych, zlokalizowanych w Poznaniu i pracujących w całej Polsce, pozostaje ten sam i nadal będzie wspierał klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach. Klienci, agenci i partnerzy zyskują dostęp do całej gamy produktów Generali.

Czytaj także: Co oznacza dla klientów połączenie Concordii i Generali?

Źródło: Generali Agro