Generali Agro rozpoczyna 14 marca sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami państwa

Generali Agro rozpoczyna 14 marca sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami państwa
Fot. stock.adobe.com/TATIANA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od poniedziałku, 14 marca 2022 r. Generali Agro udostępni sprzedaż ubezpieczeń upraw dla wszystkich klientów. Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać z ochrony już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony, poinformował Ubezpieczyciel.

Dodatkowo, już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie.

Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

Oferta ubezpieczeń na wiosnę

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać dopasowany do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

    grad;

    grad, przymrozki wiosenne;

    grad, deszcz nawalny, huragan;

    grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i – co najważniejsze – zabezpieczyć je  zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. Ochrona ta pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców, zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy żadnych udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw

– Ubezpieczenia upraw w Generali Agro mają wiele praktycznych rozwiązań, które wdrażamy od lat, uwzględniając uwagi naszych klientów i pośredników ubezpieczeniowych. To właśnie dzięki temu mamy gwarancję, że zapewniamy stabilizację finansową gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń pogodowych.

Bierzemy także pod uwagę sytuację, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Dzięki takiej strategii likwidacji szkód, zawsze po przekroczeniu minimalnego progu odpowiedzialności wypłacamy należne odszkodowanie, niezależnie od wielkości uszkodzonej części pola – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

I dodaje, że:

‒ Od samego początku naszej działalności utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy żadnych udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Odpowiadamy nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, które bardzo często powstają tuż przed planowanymi żniwami.

Czytaj także: Prezes Związku Polskiego Leasingu, dostęp rolników do finansowania nie jest zagrożony

Dodatkowy ryczałt za straty w burakach cukrowych

Tej wiosny Generali Agro wprowadza również dodatkowe odszkodowania za poniesione straty jakościowe w uprawie buraka cukrowego.

Generali Agro wypłaci dodatkowy ryczałt za szkody jakościowe w burakach cukrowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia

Zasada działania jest bardzo prosta – w przypadku wystąpienia szkody w uprawie buraków cukrowych na skutek gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, w wysokości większej niż 25% ubytku plonu głównego, Generali Agro wypłaci dodatkowy ryczałt za szkody jakościowe w burakach cukrowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Wynikają one z obniżenia wskaźnika polaryzacji. 

– Dopasowaliśmy zakres odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym.

Wprowadziliśmy odpowiedzialność za wyłożenie się łanów gryki, które może być skutkiem działania deszczy nawalnych czy huraganów – wyjaśnia Krzysztof Mrówka.

200 zł/ha za utratę słomy w wyniku pożaru

Od tego sezonu Generali Agro wprowadza rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy.

Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru

Pozwoli to na częściowe pokrycie strat polegających na utracie składników pokarmowych pochodzących ze spalonej słomy oraz częściowej degradacji gleby spowodowanej przez wysoką temperaturę. Co ważne, ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

– Zaletą naszej oferty jest fakt, że doceniamy klientów, którzy w Generali Agro ubezpieczają się kompleksowo.

Dajemy możliwość otrzymania dodatkowej 15% zniżki przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco klientom, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Generali Agro – podkreśla Krzysztof Mrówka.

Czytaj także: Wojna i ubezpieczenia ‒ co warto wiedzieć?

Dodatkowe, nowe zakresy ubezpieczenia

Jak co roku Generali Agro przygotowało wiele nowości. We wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, firma wprowadziła dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego daje on możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne – nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru.

Kolejną nowością jest odświeżona klauzula szczególna nr 1.3, rozszerzona o ryzyko utraty jakości w burakach cukrowych. Klauzula zapewnia ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje podniesiona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

We wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, firma wprowadziła dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia

Rolnik zyskuje również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Generali Agro nadal daje możliwość ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy. NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i  w życiu prywatnym.

Wiosenne promocje

– Również w obecnym sezonie wiosennym, wzorem lat ubiegłych, dla naszych stałych klientów dostępne są atrakcyjne rabaty na zakup ubezpieczenia upraw. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 5%, 10% lub 15%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Generali Agro.

Generali Agro od ponad 20 lat ubezpiecza i wspiera rolników  w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Zależy nam na budowaniu świadomości ubezpieczeniowej i kompleksowej ochronie naszych klientów. Dlatego rozszerzamy zakres ubezpieczenia naszych produktów skierowanych do sektora agro, jednocześnie umożliwiając zawieranie kolejnych polis w jeszcze korzystniejszych cenach.

Nie zapominamy przy tym, że musi to iść w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód, którą zapewniają nasi wieloletni eksperci, często prowadzący własną działalność rolną – dodaje Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa

Aż do 65 proc. dopłaty może uzyskać klient ubezpieczający uprawy w Generali Agro.

Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Czytaj także: AGRO TUW ‒ nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

Źródło: Generali Agro