Gdańsk i Rytro zwycięzcami 4. edycji Konkursu 3P

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zakończyła się 4. edycja Konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jury Konkursu 3P wyłoniło zwycięskie przedsięwzięcia, które zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Nagrody główne otrzymują:

  • Gmina Rytro za projekt ppp pt. „Budowa Centrum Gminy Rytro”,

  • Gmina Miasta Gdańska za projekt ppp pt. „Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

Projekt Gminy Rytro zakłada wybudowanie w formule ppp nowoczesnego gminnego centrum administracyjno-usługowego. Realizacja tego projektu przyczyni się do uporządkowania i zmodernizowania terenu, na którym planowana jest inwestycja i tym samym do zwiększenia atrakcyjności gminy dla jej mieszkańców. Przedsięwzięcie ppp obejmuje budowę czterech budynków użyteczności publicznej, podziemnego zbiornika przeciwpożarowego, a także budowę infrastruktury zewnętrznej, m.in. chodników, dróg wewnętrznych, placów publicznych, ścieżek rowerowych.

Projekt Gminy Miasta Gdańska wpisuje się w program działań, związanych z rewitalizacją jednej z historycznych dzielnic Gdańska – Dolnego Miasta. Plany przedsięwzięcia ppp obejmują wybudowanie na terenie dawnej zajezdni tramwajowej nowoczesnego centrum lokalnego, pełniącego funkcje o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym. Realizacja tego projektu wpłynie na zmianę otoczenia i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności dzielnicy wśród mieszkańców, przyciągnie zainteresowanie turystów i inwestorów. W ocenie Jury Konkursu 3P projekt gdański ze względu na oddziaływanie społeczne może mieć charakter dobrego wzorca rewitalizacji w formule ppp.

Do Konkursu 3P zostało zgłoszono również przedsięwzięcie pt. „Budowa i przebudowa (modernizacja) kąpieliska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną”. Zgłoszenie to złożone zostało przez Gminę Nysa. Za ten projekt Gminę Nysa wyróżniono możliwością nieodpłatnego uczestnictwa jej przedstawicieli w wizycie studyjnej podejmującej problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej. W wizycie studyjnej udział wezmą również przedstawiciele laureatów tej edycji Konkursu 3P.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości