Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Artykuły

Lunch z mediacją

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu imprez promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, poświęconych mediacjom gospodarczym.

22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie”, w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej  odbył się „Lunch z mediacją”. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani stosowaniem polubownych metod rozwiązywanie sporów w prowadzeniu biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Politechnika Opolska wdrożyła system TETA EDU

dlonie.laptop.01.400x266Wobec trudnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, każda z nich musi znaleźć rozwiązanie by nie tylko przyciągnąć do siebie studentów, lecz również zapewnić im najlepsze możliwe warunki do zdobywania wiedzy. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w zaplecze technologiczne i rozwiązania do wspomagania zarządzania takimi placówkami. Politechnika Opolska wdrożyła w tym celu system TETA EDU.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ostatnia szansa na wsparcie doradcze dla projektów ppp w ramach Konkursu 3P

140912.ppp.01.400x246Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 8 września 2014 roku ogłosiła kolejną edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

ppp.400x252Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 16 kwietnia 2014 roku III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1