GAIA-X, sposób na europejską suwerenność technologiczną w chmurze obliczeniowej

GAIA-X, sposób na europejską suwerenność technologiczną w chmurze obliczeniowej
Bartłomiej Nocoń, Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Krynicy Zdroju, 2 września podczas konferencji CYBERSEC2021 - European Cybersecurity Forum oficjalnie otwarto polskie przedstawicielstwo projektu GAIA - X. Jednym z uczestników CYBERSEC2021 był Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Rozmawiamy z nim o europejskim projekcie GAIA- X.

Robert Lidke: Co to jest GAIA- X?

Bartłomiej Nocoń: Projekt GAIA- X to inicjatywa podmiotów europejskich wspierana na poziomie rządów krajów Unii Europejskiej, która dotyczy utworzenia europejskiego ekosystemu cloud computing.  

Projekt ten ma być swego rodzaju przeciwwagą dla platform chmurowych oferowanych, utrzymywanych i rozwijanych przez dostawców globalnych głównie ze Stanów Zjednoczonych i Chin.

W zamyśle twórców przedsięwzięcia w perspektywie średnioterminowej zostaną wypracowane standardy i reguły funkcjonowania usług chmurowych, rozwijanych w UE w sposób bezpieczny, przejrzysty i zgodny z regulacjami unijnymi.

Dlaczego ważne jest aby Unia Europejska, aby firmy europejskie miały swoją przestrzeń cyfrową w europejskiej chmurze obliczeniowej, a nie w chmurach prowadzonych przez Google, Amazona czy Alibabę?

Utworzenie paneuropejskiego projektu GAIA-X ma umożliwić zachowanie tzw. technologicznej suwerenności Europy w  szczególności chodzi tu o wypracowanie standardów w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej na serwerach zlokalizowanych na terenie UE.

Sprawą wtórną jest którzy z partnerów- dostawców z poza terytorium UE będą oferować swoje usługi chmurowe w ramach tego projektu.

Międzynarodowi dostawcy usług chmurowych  już dołączają lub wkrótce dołączą do projektu GAIA-X w wydaniu paneuropejskim. 

Wyobraźmy sobie, że GAIA -X już funkcjonuje, wszyscy chętni mogą mieć do niej dostęp – co ta sytuacja będzie oznaczała dla polskich firm, także dla naszego sektora finansowego czy też polskiej administracji? Czy to oznacza, że polskie podmioty przestaną współpracować z operatorami chmurowymi ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin, i tylko będą korzystać z rozwiązań oferowanych w ramach projektu GAIA-X ?

Na pewno nie będzie to oznaczało zaprzestanie współpracy z pozostałymi pozaeuropejskimi partnerami chmurowymi, z którymi ta współpraca jest już realizowana.

Chodzi tu o przestrzeganie wspólnych europejskich standardów w zakresie przechowywania i przetwarzania danych na serwerach, które są, czy będą zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

Dołączenie do GAIA- X nie oznacza konieczności korzystania z usług jednego wybranego partnera technologicznego i dostawcy chmurowego

Należy podkreślić, że ta inicjatywa na poziomie paneuropejskim już w tej chwili gromadzi w gronie założycieli przedsiębiorstwa komercyjne o globalnych, rozpoznawalnych nazwach, z szeregu branż, w szczególności z przemysłu, transportu, energetyki, ochrony zdrowia, sektora publicznego.

Na obecnym etapie projektu na poziomie europejskim  jest już zdefiniowanych kilkadziesiąt   różnego rodzaju przypadków użycia usług chmurowych w tzw. ośmiu domenach ich występowania. Te domeny to:  Przemysł 4.0, ochrona zdrowia, finanse, sektor publiczny, energetyka, mobilność, rolnictwo oraz smart living.

Fundamentem inicjatywy GAIA- X jest również zapewnienie  podmiotom, które będą korzystały z tych oferowanych  w ramach GAIA- X usług chmurowych możliwości łatwego zmienienia dostawcy.  Dołączenie do GAIA – X nie oznacza zatem konieczności korzystania z usług jednego wybranego partnera technologicznego i dostawcy chmurowego.

Testy usług oferowanych w ramach tej europejskiej inicjatywy platformy chmurowej miały rozpocząć się w roku 2020, a  pierwsze publiczne usługi chmurowe  powinny być dostępne do końca  bieżącego roku.

W Krynicy Zdroju, 2 września podczas CYBERSEC2021 nastąpiło otwarcie regionalnego GAIA- X hubu na Polskę.

W chwili obecnej w Europie jest już kilkanaście takich regionalnych hubów. Np. w Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Austrii, Włoszech, Francji, Holandii, Niemczech, Finlandii.

W krajach UE tworzone są huby lokalne, których zadaniem jest promocja dobrych praktyk w funkcjonowaniu usług chmurowych, tworzenie warunków umożliwiających wypracowywanie wspólnych standardów wymiany danych oraz koordynacja komunikacji i określanie ram działania na poziomie danego kraju.

Polskim koordynatorem krajowego hubu GAIA-X został Dariusz Śpiewak.

Źródło: aleBank.pl