Fuzja Nordea z PKO Bankiem Polskim z perspektywy klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x26831 października to oczekiwana data połączenia Nordea Bank Polska (NoBP) z PKO Bankiem Polskim. Marka Nordea Bank Polska zniknie z rynku, a jej klienci staną się klientami PKO. Bez zmian pozostaną ich numery rachunków bieżących, kredytowych i oszczędnościowych, a także zasady funkcjonowania kart płatniczych i kredytowych. Oddziały i bankomaty zmienią oznakowanie na PKO, inne będą również nazwy i adresy systemów bankowości elektronicznej.

– Fuzja prawna to ważny dzień dla obu instytucji. Kończy etap gdy banki funkcjonowały odrębnie. Wierzę, że dla klientów Nordea zmiana ta będzie źródłem satysfakcji funkcjonowania w największej instytucji finansowej w regionie, dla której zapewnianie najwyższej jakości usług bankowych to strategiczny cel – podkreśla Jarosław Orlikowski, lider projektu integracji.

Wkrótce po planowanej na 31 października fuzji prawnej oddziały dawnego NoBP zyskają nowy wygląd, zgodny ze standardem placówek PKO Banku Polskiego. W oddziałach tych klienci Nordea będą mogli korzystać z pełnej obsługi bankowej na dotychczasowych zasadach. W pozostałych oddziałach PKO obsługa produktów dawnego NoBP będzie realizowana w bardzo ograniczonym zakresie – możliwe będzie: złożenie reklamacji, zgłoszenie utraty lub nieuprawnionego użycia karty płatniczej czy zastrzeżenie dokumentu w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

Bankowość elektroniczna „Netbank” zmieni nazwę na „iPKONET” i będzie dostępna na stronach www.pkobp.pl lub www.ipkonet.pl. Mechanizm logowania i autoryzacji transakcji oraz funkcjonalność serwisu internetowego pozostaną bez zmian. Korzystający z zakupów on-line zauważą natomiast, że usługę „Płać z Nordea” zastąpi „Płacę z iPKONET”. Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych Nordea eConnect zmieni nazwę na PKO eConnect.

Nazwy posiadanych przez klientów produktów bankowych dawnego NoBP także ulegną zmianom, które polegać będą przede wszystkim na usunięciu słowa Nordea lub uzupełnieniu nazwy produktu o końcówkę „Adm.”, np. rachunek oszczędnościowy „Nordea Progres” zmieni nazwę na „Konto oszczędnościowe Progres Adm.”, a rachunek bieżący „eFirma” na „Rachunek dla firm Adm.”. Lista zmian dostępna jest na stronie www.pkobp.pl oraz w każdym oddziale Banku od dnia fuzji.

Konieczne do wprowadzenia zmiany będą się wiązały ze skróconym czasem pracy placówek Nordea – w dniu planowanej fuzji, czyli 31 października, będą czynne do godz. 14.30. Wystąpi również przerwa w dostępie do serwisu bankowości elektronicznej „Netbank” – 1 listopada w godz. 00.00-7.00. Po tej przerwie system będzie działał już pod nową nazwą i nowym adresem. 3 listopada w godzinach 00:00-2.00 nie będą funkcjonować bankomaty i wpłatomaty Nordea. Przez cały czas bez zakłóceń będą działać karty płatnicze.

W związku z prowadzonymi pracami, w tym udostępnieniem serwisu transakcyjnego pod nowym adresem, Bank nie planuje kontaktować się z klientami drogą mailową. Wszelkie komunikaty sugerujące potrzebę zalogowania się poprzez podanie loginu i hasła czy też kodu jednorazowego powinny być ignorowane, ponieważ mogą być próbą wyłudzenia danych.

Wraz z fuzją prawną dla klientów dawnego NoBP bez zmian pozostaną numery rachunków bieżących, kredytowych i oszczędnościowych oraz numery infolinii (801 667 332 oraz +48 58 3 000 000) i zakres obsługi telefonicznej. Karty debetowe będą funkcjonować bez zmian do końca okresu ich ważności, po jego upływie klienci otrzymają nowe karty już ze znakiem PKO Banku Polskiego. Nie zmienią się także wyznaczeni doradcy i warunki obsługi w oddziale, która odbywać się będzie w dotychczasowych placówkach Nordea.

Proces integracji zakończy zaplanowana w I połowie 2015 roku fuzja operacyjna, oznaczająca zintegrowanie systemów informatycznych obu instytucji. Po jej zakończenie nastąpi pełne ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, którego banku klientami byli przed rozpoczęciem integracji.

Źródło: PKO Bank Polski