Fundusze Europejskie: Koperta finansowa bez wkładu własnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.150xKoperta finansowa ARiMR na współfinansowanie inwestycji w przetwórstwie żywności wynosi 1,315 mld zł. W wiosennej edycji SPO przedsiębiorcy złożyli 451 wniosków o dopłaty w wysokości 1 mld zł, od 17 grudnia br. mogą aplikować o pozostałe 300 mln zł.

Unijne pieniądze są do wzięcia m.in. na budowę budynków, zakup maszyn i środków transportu. Minimalne wsparcie wynosi 100 tys. zł, maksymalne dla dużych firm – nawet 20 mln zł. Na największe dopłaty mogą liczyć najmniejsi przedsiębiorcy działający jako grupa producencka. Przysługuje im zwrot połowy kosztów poniesionych na inwestycje, np. związane z przygotowaniem produktów do sprzedaży. Niestety, żeby ugryźć te pieniądze, trzeba mieć tak zwany wkład własny liczony od 25 do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że inwestycję trzeba de facto wykonać w całości ze środków własnych. Agencja zwraca później koszty na podstawie faktur i potwierdzeń zapłaty – wkład własny to kwestia kredytu i ustaleń z bankiem.

Wielka kasa PROW

ARiMR ocenia, że w 2009 r. wypłaci beneficjentom programu PROW 12,2 mld zł. Tempo wypłat jest rekordowe, o ile w 2007 r. rolnicy i firmy przetwórcze otrzymali jedynie 180 mln zł, w ubiegłym roku było to już 4,5 mld zł, a w br. wypłacona kwota wyniesie 8 mld zł. Najwięcej, ponad 3,15 mld zł, zostało przeznaczone na dopłaty ONW wspierające gospodarowanie na terenach górskich i gruntach o niskiej bonitacji. Płatności takie dostaje co roku około 750 tys. rolników.

Płatności obszarowe za 2008 r. w kwocie 8,55 mld zł trafiły na konta bankowe ponad 1,403 mln rolników. Aktualnie koperta finansowa na dopłaty bezpośrednie zawiera 12,6 mld zł i jest o ponad 3 mld zł wyższa. Wynika to m.in. z bardzo korzystnego kursu wymiany euro na złotówki, który wyniósł 4,2295 zł/euro. Kurs ten został ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień 30 września br. i obowiązuje we wszystkich krajach, które są w strefie euro.

Rolnicy w Polsce otrzymają 90 proc. płatności dla farmerów w krajach starej Unii. ARiMR rozpoczęła wypłacanie tych pieniędzy 1 grudnia br., ocenia się, że do końca roku dopłaty otrzyma około 1 mln rolników. Z budżetu unijnego pochodzi 60 proc., pozostałe 30 proc. sfinansują polscy podatnicy. Według unijnych przepisów dopłaty bezpośrednie muszą być przekazane rolnikom do końca czerwca 2010 r.

Finansowanie wyprzedzające

Dotychczas inwestorzy PROW otrzymywali środki z agencji płatniczej jako refundację poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami. Od niedawna mogą uzyskiwać zaliczki na poczet przyznawanych im dopłat do inwestycji. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI