Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? Szukaj wiatru w polu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.04.foto.23.a.150xNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (farmy wiatrowe, spalarnie biomasy, małe elektrownie wodne).

Środki unijne na ten cel dostępne są w ramach priorytetu 10 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Projekty o wartości poniżej 20 mln zł można sfinansować z Regionalnych Programów Operacyjnych. O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy i JST. Kwota dopłat przeznaczona na konkurs, którym zarządza Instytut Paliw i Energii Odnawialnej wynosi 742 mln zł (ze środków Funduszu Spójności). NFOŚiGW przygotował sześć programów OZE, które od 1 stycznia 2009 r. stanowią podstawę do ubiegania się o dopłaty inwestycyjne. Banki spółdzielcze powinien zainteresować zwłaszcza program 4 wspierający inwestycje OZE i tzw. obiektów wysokosprawnej Kogeneracji.

Postaw wiatrak za kredyt

Urzędy gmin w rejonach „wietrznych” zostały zasypane wręcz ofertami przedsiębiorców, którzy chcą budować farmy wiatrowe. W kraju działa już około 50 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 400 MW. Zakłada się, że w 2010 r. ich moc zwiększy się do 2000 MW. Budowa wiatraków, to również dla samorządów nie lada atrakcja. Mimo, iż obiekty te stawiane są na prywatnej ziemi, ich właściciele będą musieli płacić podatek od nieruchomości (2 proc. wartości siłowni). Zakładając, że koszt inwestycji wyniesie 7 mln złotych, od każdego wiatraka do kasy gminy wpłynie 140 tys. zł rocznie.

Plan finansowania projektu budowy elektrowni wiatrowej może zakładać, obok dotacji z funduszy unijnych, również inne źródła publiczne, np. kredyty z dopłatami NFOŚiGW. Wnioski o udzielenie kredytu są przyjmowane przez fundusze wojewódzkie (do 50 mln zł, nie więcej niż 75 proc. kosztów inwestycji, na 6 proc. i maksymalnie na 15 lat). W przypadku mniej rentownych projektów o gorszej lokalizacji można ubiegać się o umorzenie do 50 proc. pożyczki.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne OZE w ciągu trzech lat trafi 1,5 mld zł (aż 750 mln zł w 2009 r.). Środki te będą pochodzić z opłat, jakie płacą firmy energetyczne za zbyt mały udział „zielonej energii” w produkcji prądu.

Egzotyka czy dobry biznes?

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są do celów grzewczych, do zasilania silników, oświetlenia lub oddawania nadmiaru energii do sieci państwowej. Według badań IBMER jedna trzecia obszaru Polski (średnioroczna prędkość wiatru przekraczająca 4,5 m/s) nadaje się do instalowania i opłacalnej eksploatacji elektrowni wiatrowych. Rejony o szczególnie korzystnych warunkach to m.in. cały pas wybrzeża, północo – wschodnia cześć woj. suwalskiego, tereny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI