Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć?: Pociąg do PROW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xResort rolnictwa przygotował zmiany w ustawie o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, które znoszą ograniczenia w przekazywaniu zaliczek dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20 proc. dotacji, a w przypadku pomocy przyznanej w 2009 r. lub w 2010 r. – 50 proc. Warunkiem jej wypłacenia jest ustanowienie gwarancji bankowej odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki. Zdaniem Aleksandry Szelągowskiej, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW udostępnienie beneficjentom zaliczek zwiększy dostęp do środków na finansowanie projektów obniży koszty ich pozyskania i przyspieszy tempo realizacji inwestycji PROW. Aktualnie inwestorzy otrzymują środki z agencji płatniczej jako refundację już poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami.

Finansowanie wyprzedzające

Nowe przepisy umożliwiają wypłacanie zaliczek nie tylko rolnikom, ale także przedsiębiorcom oraz lokalnym grupom działania (LGD). Komisja Europejska dopuszcza możliwość zaliczkowania w 50 proc. ich działalności inwestycyjnej, ale tylko do końca 2010 r. Beneficjenci PROW mogą uzyskać zaliczkę z agencji płatniczej (ARiMR) zanim poniosą wydatki kwalifikowane. Warunkiem jej wypłacenia jest ustanowienie gwarancji bankowej odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki.

Wniosek o finansowanie wyprzedzające projektu beneficjent składa jednocześnie z aplikacją o dotację. W przypadku odmowy wypłaty zaliczki beneficjent posiada prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Z nowego instrumentu mogą korzystać również ci inwestorzy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy przed wejściem w życie noweli ustawy.

Podczas II Forum Liderów BS dyrektor A. Szelągowska poinformowała, że do Komisji Europejskiej trafił wniosek notyfikacyjny ustawy o ARiMR w części dotyczącej uznania zaległych dopłat dla beneficjentów PROW jako wierzytelność w tzw. sytuacji trudnej, która może podlegać umorzeniu. W przypadku pozytywnej decyzji KE dopuszczalne będzie umorzenie kwot ponad obecnie obowiązujący limit 7,5 tys. euro. Obecnie – jeśli KE przyjmie ten program – będzie można umarzać wyższe kwoty w tzw. sytuacji trudnej, z którymi dłużnicy zalegają w stosunku do ARiMR.

Dopłaty z pełną parą

Do 24 września br. ARiMR wypłaciła rolnikom i przetwórcom 9,4 mld zł z kasy PROW, a do końca roku przekaże im kolejne 3 mld zł. Obecnie rozpoczyna przekazywanie na rachunki bankowe dopłat dla gospodarstw na obszarach o trudnych warunkach uprawy lub na terenach górskich (ONW). Główne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI