Fundusz Restrukturyzacji Bankowości Spółdzielczej: Zasady korzystania z Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

I. Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy (obowiązującym od 13 grudnia 2008 r.), pomoc finansowa z FRBS może być udzielona dla banku spółdzielczego na finansowanie:

 1. nabycia akcji banku zrzeszającego,
 2. poniesionych lub planowanych wydatków związanych z łączeniem się banków spółdzielczych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawę albo ujednolicenie standardów obsługi klientów, a w szczególności na:
  • nabycie lub modyfikację programów lub sprzętu informatycznego,
  • rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej,
  • modyfikację procedur finansowo-księgowych,
  • rozwój lub unifikację produktów i usług bankowych,
 3. planowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w pkt 2.

Trzy główne obszary będące podstawą uzyskania pomocy z FRBS:

Pomoc finansowa udzielana jest na inwestycje planowane, których rozpoczęcie bank zaplanował w okresie do 3 lat.

 

II. Wprowadzenie systemu punktowego oceny wniosków pożyczkowych w ramach FRBS

 • W przypadku wniosku przewidującego zróżnicowanie przedmiotu finansowania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI