FTBS, technologie w strategiach banków spółdzielczych

FTBS, technologie w strategiach banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym, jak uwzględniać we właściwy sposób kwestie technologiczne w nowych strategiach lokalnych banków, i w jakim stopniu technologia może przyczynić się do poprawy efektywności kosztowej, dyskutowano podczas pierwszej sesji ostatniego webinarium Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021.

Digitalizacja lokalnego sektora finansowego stanowi dziś jeden z kluczowych elementów strategii zarówno poszczególnych instytucji, jak i całych zrzeszeń.

Realizując ambitne reformy w tym obszarze należy jednak pamiętać o tym, by pogoń za nowinkami nie zniweczył tradycyjnej przewagi spółdzielców, jaką jest zdolność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami – takie główne wnioski płyną z pierwszej sesji III webinarium FTBS.

W dyskusji, moderowanej przez Bartłomieja Noconia, dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, uczestniczyli Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku, Wojciech Pantkowski Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz  Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS i Prezes Zarządu Karpatia Banku Spółdzielczego.

Poprawa doświadczenia klienta celem cyfryzacji

Błażej Mika nawiązał do ogłoszonej w kwietniu br., nowej strategii dla zrzeszenia SGB, która  obejmować ma okres nadchodzących kilku lat. Dokument ten od samego początku powstawał we współpracy z bankami, będącymi członkami zrzeszenia.

Kluczowe znaczenie odgrywają w tym przedłożeniu kwestie technologiczne, co odzwierciedla trendy zachodzące w całej współczesnej gospodarce.

– Technologia i rozwiązania IT stały się częścią naszego życia, są obecne w każdym modelu biznesowym – dodał przedstawiciel SGB-Banku.

To zaś oznacza, iż lokalne instytucje finansowe muszą dostosowywać się do nowych realiów w wielu obszarach, poczynając od marketingu aż po relacje z klientem. Nie oznacza to jednak, iż digitalizacja powinna przebiegać za wszelką cenę, bez uwzględnienia tradycyjnych uwarunkowań, do jakich należą bez wątpienia relacje z klientem.

– Ludzie są zawsze na pierwszym miejscu – zadeklarował Błażej Mika. Temu celowi służyć ma między innymi podejście multikanałowe czy też wdrażanie rozwiązań z zakresu open banking.

Przedstawiciel zrzeszenia odniósł się tu do wielkiego, wspólnego wysiłku, jakim było wykreowanie standardu BS API, ale też do wdrażania rozlicznych rozwiązań ułatwiających ludziom korzystanie z usług bankowych, jak zdalna obsługa procesu kredytowego czy możliwość aktywacji konta za pomocą selfie.

Zwrócił on też uwagę, iż dostarczona bankom w ramach zrzeszenia aplikacja mobilna w niczym nie ustępuje systemom stosowanym w komercyjnej części sektora, a pod niektórymi względami nawet je przewyższa. 

– Oczekujemy poprawy doświadczenia cyfrowego naszych klientów – dodał Błażej Mika, wskazując zarazem, iż nowe wdrożenia mają też istotne znaczenie z punktu widzenia samego banku, powinny one wszak poprawić efektywność realizowanego modelu biznesowego, tak od strony kosztowej jak i przychodowej.

– To zbuduje wizerunek banku bardziej nastawionego na procesy cyfrowe, wpłynie na efektywność C/I, doprowadzi do wzrostu wyników – nadmienił Błażej Mika.

Jak pogodzić cztery systemy w jednym zrzeszeniu?

Prace nad zmianą strategii biznesowej prowadzone są również w drugiej grupie lokalnych instytucji finansowych, o czym wspomniał Edward Tybor.

Podkreślił on, że to, co dotychczas stanowiło o przewadze banków spółdzielczych, czyli relacyjność, w nowej rzeczywistości musi zostać uzupełnione o wątki technologiczne.

– Wyzwaniem pozostaje jak to zrobić, by technologia nie zabiła relacji i charakteru lokalnego – wskazał przedstawiciel BPS.

Odnośnie do samego wdrażania nowych rozwiązań dla całej grupy zauważył on, iż nie jest to zadanie łatwe, gdyż na zrzeszenie składają się niezależne podmioty, które współpracują z różnymi dostawcami rozwiązań IT. Dlatego w najbliższym czasie trudno liczyć na stworzenie jednego systemu centralnego, ważne jest natomiast to, by w strategii określić precyzyjnie rolę i zadania dla wszystkich czterech dostawców IT współpracujących z członkami grupy, czy wreszcie spiąć funkcjonowanie kilku systemów na poziomie zrzeszenia.

Odnosząc się do kwestii współdziałania z sektorem IT Edward Tybor zaznaczył, że firmy technologiczne w ostatnim czasie poszerzyły swą aktywność, angażując się nie tylko w tworzenie systemu korowego dla banków, ale też wchodząc w obszar aplikacji, pozwalających na rozwój instytucji na różnych polach.

Takim wyzwaniem jest choćby automatyzacja i elektronizacja procesów sprawozdawczych, jako że w niektórych spośród lokalnych banków obsługa backoffice angażuje większe zasoby ludzkie niż sprzedaż czy utrzymywanie relacji z klientami.

Wartość dodana dla klienta zamiast back office

Banki spółdzielcze powinny szukać tego, co łączy – apelował Wojciech Pantkowski. Podkreślił on, iż w ostatnim roku rozwiązania cyfrowe przestały być tylko wyróżnikiem innowacyjności, stając się koniecznym elementem funkcjonowania bankowego biznesu.

Wyznacznikiem tego trendu jest chociażby malejący udział obrotu gotówkowego, i to pomimo zwiększenia wolumenu banknotów w obiegu.

Czas pandemii spowodował też wzrost zainteresowania zdalnymi formami kontaktu z urzędami, na przykład w celu składania wniosków o świadczenia 500+ czy rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19.

Już dziś ponad 11 mln Polaków użytkuje profilu zaufanego, który pozwala na korzystanie w coraz szerszym zakresie z publicznych usług cyfrowych, które będą się sukcesywnie rozwijać.

Przedstawiciel KIR przypomniał, że w tym procesie ogromną rolę odgrywają banki lokalne wraz ze zrzeszeniami, były one jednymi z pierwszych instytucji, które udostępniły swym klientom możliwość kontaktu z urzędami z poziomu bankowości elektronicznej.

– Dzięki IT możliwa jest redukcja kosztów, szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Banki mogą skoncentrować się na tworzeniu wartości dodanej dla klienta zamiast sprawozdawczości – dodał Wojciech Pantkowski, wskazując, iż działania KIR zmierzają do udostępnienia rozwiązań, wypracowanych dla sektora bankowego, innym branżom, dzięki czemu również i one skorzystają z cyfrowego przyspieszenia.

Przykładowo, potwierdzanie tożsamości może być użyte w energetyce, medycynie czy nawet pracy zdalnej.

– Dziś nie konkuruje się na zasadzie wewnątrz sektora tylko raczej międzysektorowo – stwierdził przedstawiciel KIR.

Biznes połączył się z technologią

Jak w tym kontekście prezentuje się rola liderów cyfryzacji lokalnego sektora finansowego? Błażej Mika wskazał na fakt, że na barkach szefa IT czy operacji spoczywa nie tylko zadanie dostarczania rozwiązań technologicznych i stabilnych systemów, ale odpowiada on też za osiąganie wyniku finansowego.

– Technologia z biznesem się połączyła, biznes musi rozumieć technologię i wzajemnie, czasy odrębnych silosów minęły – ocenił przedstawiciel SGB-Banku, dodając, iż w reprezentowanej przezeń instytucji pion technologii i operacji jest pionem biznesowym, tu powstaje oferta i kreowane są kanały zdalne.

-Musimy odejść od myślenia, ze jest oddzielne królestwo IT, jest to część całej organizacji, musimy być otwarci na nowe rozwiązania – uzupełnił Błażej Mika.

Z kolei Edward Tybor zwrócił uwagę na znaczenie wdrożeń IT w procesie konsolidacji sektora, bazując na doświadczeniach towarzyszących powstawaniu Banku Karpatia.

Źródło: aleBank.pl