FTBS 2023: uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika ZBP

FTBS 2023: uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika ZBP
FTBS 2023, uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika ZBP. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas odbywającego się w Warszawie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (31.05. – 1.06.2023) wiceprezesi ZBP Włodzimierz Kiciński i Bartosz Kublik wręczyli Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Medal ten został ustanowiony w 2019 roku jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości.

Stanowi wyraz uznania za osobiste, kreatywne w działania na rzecz polskiej bankowości.

– Rok 2023 jest rokiem szczególnym. Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika – dla 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci tego wybitnego Polaka. Mikołaj Kopernik to prawdziwy człowiek renesansu, czyli człowiek wielu talentów. Był astronomem, ekonomistą, prawnikiem, kanonikiem, lekarzem, wojskowym i kartografem.

W Związku Banków Polskich „towarzyszy” nam od lat. Bo choć Kopernik znany jest przede wszystkim jako człowiek, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”, to dla nas ekonomistów jest twórcą  niezmiernie ważnego prawa monetarnego, które głosi, że pieniądz gorszy wypiera z obiegu płatniczego pieniądz lepszy.

Zależność tę zaobserwował i opisał w pierwszej połowie XVI wieku w „Monetae cudendae ratio”, czyli „Rozprawie o biciu monety”. Prawo to, mimo upływu wieków pozostaje wciąż aktualne, co możemy naocznie obserwować.

Podczas dzisiejszego spotkania to honorowe wyróżnienie otrzymają pracownicy Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którzy współtworzą liczne sektorowe konferencje, szkolenia, debaty i na co dzień relacjonują oraz przekazują aktualne  informacje o zmieniającym się świecie bankowości.

Ich praca nie jest tak wyraźnie widoczna, ale to właśnie dzięki nim mamy możliwość uczestniczenia w tak profesjonalnych – jak dzisiejsze – wydarzeniach. Możemy  dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz budować relacje, dzięki którym nasz polski sektor bankowy jest nowoczesny, stabilny i bezpieczny – powiedział Włodzimierz Kiciński.

Decyzją Zarządu Związku Banków Polskich, za wieloletnie zaangażowanie, wszystkie cenne inicjatywy, inspirujące pomysły i rozwiązania, Medale Mikołaja Kopernika otrzymali:

Michał Gajowiak, kierownik Działu Konferencji, CPBiI;

Katarzyna Jastrzębska, kierownik Działu Szkoleń, CPBiI;

Grzegorz Kondek, dyrektor ds. marketigu i PR, CPBiI;

Olga Kripiec, starszy specjalista ds. marketingu, CPBiI;

Robert Lidke, redaktor naczelny portalu BANK.pl, CPBiI;

Emilia Ożarowska, kierownik ds. marketingu i PR, CPBiI;

Marta Rakowska-Mazan, dyrektor Wydawnictwa, CBPiI.

Gratulacje!

Źródło: BANK.pl