FTBS 2022, banki spółdzielcze w chmurze obliczeniowej

FTBS 2022, banki spółdzielcze w chmurze obliczeniowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej rozmawiamy z Bartłomiejem Noconiem, Dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich.

Robert Lidke: Do czego bankom spółdzielczym jest potrzebna chmura obliczeniowa?

Bartłomiej Nocoń: Ostatnie kilka lat to imponujący „cyfrowy skok” wykonany przez sektor bankowy w naszym kraju. W szczególności jeśli popatrzymy przez pryzmat nowoczesności oferowanych usług finansowych i jeszcze bardziej spersonalizowany sposób ich dostarczania za pomocą kanałów zdalnych.

Jeśli bankowość spółdzielcza chce dotrzymywać kroku w zakresie innowacyjności, atrakcyjności swoich rozwiązań w porównaniu do tych oferowanych przez banki komercyjne to musi zintensyfikować swoje podejście względem adaptacji dla prowadzonych projektów i wdrożeń w tym w obszarze chmury obliczeniowej.

Banki komercyjne wykorzystały czas pandemii COVID-19 nie tylko na kompleksową digitalizację i unowocześnienie rozwiązań oferowanych klientom, ale licznie wdrażały nowe funkcjonalności właśnie w oparciu o chmurę.

Kiedy dzisiaj patrzymy szerzej na branże, które stają się innowacyjne to widać wyraźnie, że korzystają one z chmury obliczeniowej. Szczególnie wymieniłbym przy tej okazji trzy czynniki, które skłaniają instytucje finansowe do stosowania rozwiązań chmurowych.

Są to: wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność. To powoduje, że w zakresie wszystkich rozwiązań technologiczno – funkcjonalnych chmura jest naturalną konsekwencją do wyboru jeśli chcemy się szybko rozwijać.

Zatem, jeśli bank chce się swobodnie poruszać w tych trzech wymienionych przeze mnie kategoriach, jeśli chce doskonalić swoją działalność biznesową pod kątem efektywności, wprowadzać szybko i skutecznie nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio elastycznie reagować na zmieniające się oczekiwania rynkowe i swoich klientów to powinien w strategii położyć mocny akcent na wykorzystywanie chmury obliczeniowej.

Czytaj także: FTBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych i firm obsługujących sektor spółdzielczy

Czy chmura może pomóc bankom spółdzielczym zmniejszyć dystans do banków komercyjnych?

Absolutnie tak. Musimy pamiętać, że rewolucja technologiczna obejmuje praktycznie wszystkie aspekty życia i biznesu. Światowy trend, którym jest migracja do chmury obliczeniowej przybiera na sile co roku.

Korzystanie z chmury obliczeniowej to nie tylko wymierne korzyści finansowe w dłuższej perspektywie, ale i istotna szansa na rozwój technologiczny i możliwości praktyczne w zakresie stosowania nowych funkcjonalności między innymi sztucznej inteligencji, blockchain, voice i chatbotów oraz budowy ekosystemu partnerskiego z obszarem fintech’ów, dzięki którym można myśleć o usługach dodanych dla klientów i danej organizacji.

W myśleniu o zastosowaniu chmury obliczeniowej powinno dominować przekonanie o budowaniu przewagi konkurencyjnej w przyszłości właśnie dzięki możliwościom jakie daje ta technologia

Zmierzam do tego, że nowatorskie technologie i możliwość ich elastycznego uruchamiania w chmurze daje szansę na maksymalną, bezpieczną elastyczność i uczestnictwo w szukaniu dopasowanych pod odpowiednie grupy klientowskie usług.

Sektor bankowości lokalnej, spółdzielczej powinien zmierzać w podobnym jak komercyjny sposobie szukania pomysłów na innowacyjność biznesową, z odpowiednią elastycznością zabezpieczać kwestie dotyczące skalowalnej i jednocześnie wydajnej infrastruktury IT, podnosić umiejętności swoich zespołów w technologiach dostępnych tylko w obszarze chmury obliczeniowej.

Najlepsze banki komercyjne na świecie od kilku dobrych już lat wykorzystują chmurę obliczeniową do przetwarzania ogromnych zbiorów danych celem jeszcze lepszej konstrukcji oferty i sprzedaży swoich produktów.

W myśleniu o zastosowaniu chmury obliczeniowej powinno dominować przekonanie o budowaniu przewagi konkurencyjnej w przyszłości właśnie dzięki możliwościom jakie daje ta technologia.

Jaką rolę może spełnić Standard „”PolishCloud 2.0” w drodze banków spółdzielczych do chmury obliczeniowej?

Standard „PolishCloud 2.0” jest uniwersalnym dokumentem kierowanym do sektora bankowego, bez specjalnego rozróżniania na część komercyjną i część spółdzielczą.

Najnowsza publikacja Związku Banków Polskich (luty 2022) została przygotowana w oparciu o wnioski, doświadczenia, praktyczne spostrzeżenia szerokiej reprezentacji sektora bankowego w Polsce, w szczególności w oparciu o tych, którzy już w obszarze chmury obliczeniowej funkcjonują.

Standard PolishCloud 2.0 traktujemy jako istotny impuls ku innowacyjności całego sektora bankowego w Polsce

Standard PolishCloud 2.0 to równocześnie odpowiedź na dynamiczne rozpowszechnianie usług chmurowych w sektorze bankowym oraz liczne publikacje UKNF dotyczące przetwarzania danych w chmurze. Dokument opracowała grupa robocza ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych działająca pod egidą ZBP.

W mojej opinii dokument Standardu PolishCloud 2.0 to najbardziej aktualny, a przy tym kompleksowy, materiał w zakresie zastosowania technologii chmury obliczeniowej w sektorze finansowym.

Dotychczasowe doświadczenia płynące z wdrożeń chmurowych w ubiegłych latach spowodowały, że ZBP, Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych, przy aktywnym udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, postanowiły opracować nową wersję Standardu, stanowiącą zbiór praktyk i rozwiązań umożliwiających bankom sprawne przejście przez proces migracji do chmury, zarówno z perspektywy organizacji jak i poszczególnych procesów biznesowych.  

Warto dodać w tym miejscu, że Standard PolishCloud 2.0 uzupełnia pierwsze jego wydanie i na bazie ponadrocznych doświadczeń w sposób bardziej precyzyjny i szczegółowy prezentuje, jakie zadania, procedury, procesy i analizy bank oraz dostawca usługi chmurowej powinny przeprowadzić i udokumentować pod kątem przygotowania Banku do wdrożenia usług chmury obliczeniowej.

Prace nad dokumentem Standardu PolishCloud 2.0  toczyły się w trzech głównych strumieniach roboczych obejmujących: aspekty prawne, szacowanie ryzyka oraz wymagania bezpieczeństwa.

Standard PolishCloud 2.0 zawiera także przykłady dokumentów niezbędnych przy wdrożeniach usług chmurowych.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na część praktyczną tego dokumentu, który między innymi identyfikuje szereg czynników mających bezpośredni wpływ na decyzje o charakterze strategicznym w kontekście przenoszenia części działalności bankowej do chmury obliczeniowej.

Standard PolishCloud 2.0 traktujemy jako istotny impuls ku innowacyjności całego sektora bankowego w Polsce, jego drodze ku nowoczesności i budowaniu przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
24-25 maja 2022 r.
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa
Rejestracja: aleBank.pl/FTBS

Zapraszamy!

Źródło: aleBank.pl